El català: 'work in progress'

Il·lustració pel dossier de Llengua

Arran de la iniciativa de recuperació de paraules Re/mot analitzem com canvia el lèxic del català i també d'altres llengües veïnes com el castellà i l'italià. Si històricament es recorria al patrimoni lingüístic i es creaven mots nous a partir de la manera particular d'entendre el món, l’escenari actual de mundialització ens porta a un coneixement compartit de la realitat, de superposició cultural i de dificultat per redenominar el que ja ens arriba denominat (de l'anglès, bàsicament). També xalem repassant les deu finalistes del Re/mot i tot el vocabulari que hem après amb la pandèmia. El món és canviant i la llengua s'hi adapta.

stats