Cultura 29/05/2021

Les paraules de la pandèmia

Des de fa un any i mig, en moltes converses hi apareixen termes com ‘anticòs’, ‘coronavirus’ o ‘PCR’; en repassem alguns dels més habituals

4 min
Il·lustració
Dossier El català: 'work in progress' Desplega
1
La vida imprevisible de les paraules
2
Com hem xalat!
3
El castellà en el temps de l’‘streaming’
4
La passió italiana per l'anglès
5
Les paraules de la pandèmia

“T’han fet la PCR?” “Forma part del teu grup bombolla?” “T’han posat una vacuna d’ARN missatger?” Si algú hagués fet preguntes com aquesta fa dos anys, tothom se l’hauria mirat amb cara de sorpresa. Ara, després d’un any i mig de pandèmia, aquestes i moltes altres expressions s’han colat a les converses de tot el món. Efectivament, una situació nova requereix un vocabulari nou. Al llarg dels últims mesos, qui més qui menys s’ha familiaritzat amb termes que eren propis d’àmbits científics o tècnics. Al mateix temps, els missatges informatius i divulgatius de les institucions i els mitjans de comunicació han fet que algunes paraules que ja eren conegudes agafessin una nova dimensió.

La idea de virus que en aquests moments té la majoria de la població no és, probablement, la mateixa que hi havia dos anys enrere. En termes pandèmics, es podria dir que ha mutat. A continuació, repassem alguns dels termes que ens han permès posar nom a la pandèmia i ens han ajudat a entendre millor una situació que és nova per als més de set mil milions d’habitants d’aquest planeta.

Aerosol: Partícula líquida de menys de 100 mil·lèsimes de mil·límetre de diàmetre que s’emet al parlar i que pot quedar suspesa en l’aire durant hores.

Anticòs: Proteïna produïda pel sistema immunitari quan detecta substàncies estranyes i que s’acobla a aquestes substàncies per neutralitzar-les.

Antigen: Substància que el sistema immunitari reconeix com a estranya i que incita a la producció d’anticossos.

Antiviral: Producte que destrueix els virus que infecten l’organisme o que debilita la seva acció.

ARN missatger: Molècula generada a partir de material genètic que s’utilitza a mode d’instruccions per fabricar proteïnes a l’interior de la cèl·lula.

Asimptomàtic: Que no presenta símptomes.

Brot: Aparició de dos o més casos de la mateixa malaltia associats en el temps o l’espai.

Càrrega viral: Quantitat de partícules virals presents en una unitat de volum.

Confinament: Aïllament temporal d’una persona o població per motius de salut o seguretat.

Coronavirus: Tipus de virus amb el material genètic format per ARN, de forma aproximadament esfèrica i amb protuberàncies a la membrana que recorden les punxes d’una corona.

Cribatge: Realització d’un examen mèdic a un conjunt de persones per detectar una malaltia.

Desescalada: Disminució en l’extensió, intensitat o magnitud de les mesures per fer front a una situació crítica.

FFP1/2/3: Graus d’eficàcia en la filtració utilitzats per classificar mascaretes.

EPI: Equip destinat a ser portat per un treballador i que el protegeix d’infeccions o lesions.

Epidèmia: Malaltia que es propaga en un gran nombre de persones d’una regió.

Epidemiologia: Branca de la medicina que estudia la relació entre les malalties i els factors ambientals i socials que les afavoreixen.

Epítop: Part d’un antigen a la qual s’acoblen els anticossos per neutralitzar-lo.

Gel hidroalcohòlic: Producte amb una concentració d’alcohol d’entre el 60 i el 95 per cent que, aplicat a les mans, elimina virus i bacteris.

Grup bombolla: Grup de persones que es relacionen entre si.

Incidència acumulada (IA): Nombre de casos d’una malaltia detectats en 7 (IA7) o 14 (IA14) dies per cada 100.000 habitants.

Inflamació: Resposta inespecífica a agents externs que involucra el sistema immunitari i els vasos sanguinis, i que té per objectiu eliminar la causa de dany cel·lular i netejar els teixits afectats. Pot tenir efectes en teixits sans.

Infodèmia: Sobreabundància d’informació respecte d’una malaltia que inclou informació errònia amb possibles efectes negatius en la resposta de salut pública.

Immunitat: Capacitat d’un organisme per fer front a una malaltia infecciosa.

Limfòcits: Cèl·lules del sistema immunitari que produeixen anticossos i destrueixen les cèl·lules anormals o infectades per un patogen.

Mascareta: Careta que tapa la boca i el nas per evitar la inhalació o exhalació d’agents patògens.

Mutació: Canvi en el material genètic que es pot produir per l’acció d’un agent físic, químic o biològic, o per errors en el procés de replicació o reparació.

Pandèmia: Malaltia estesa a molts països i que afecta molts individus del mateix país alhora.

Partícula viral o virió: Unitat de virus morfològicament completa i infecciosa.

Pauta completa de vacunació: Nombre de dosis administrades d’una vacuna, distribuïdes adequadament en el temps, per generar immunitat a una malaltia infecciosa.

Patogen: Microorganisme que pot causar una malaltia.

PCR: Tècnica de biologia molecular que consisteix en obtenir moltes còpies d’un fragment de material genètic i que serveix, entre altres coses, per detectar la presència d’un agent infecciós.

Pneumònia: Inflamació dels pulmons, habitualment d’origen infecciós.

Procicat: Pla territorial de Protecció Civil de Catalunya aplicable a emergències generals tret de les relacionades amb els riscos bèl·lics i nuclears.

Proteïna: Molècula constitutiva de la matèria viva formada per una o diverses cadenes d’unes molècules més petites anomenades aminoàcids.

Quarantena: Aïllament d’una persona sana que ha estat en contacte amb algú que té una malaltia infecciosa per evitar-ne la propagació.

Rastrejador/a de contactes: Persona que s’encarrega d’entrevistar els contactes estrets d’algú amb una malaltia infecciosa per evitar-ne la propagació.

Receptors: Molècules que hi ha a la superfície de les cèl·lules i que interactuen amb certes substàncies de manera específica. En general, els virus l’utilitzen com a porta d’entrada a la cèl·lula.

Respirador: Aparell que supleix la ventilació pulmonar espontània per una ventilació mecànica en persones amb insuficiència respiratòria.

Seroprevalença: Proporció de persones amb anticossos que actuen contra un patogen.

Soca: Variant d’un microorganisme les propietats biològiques de la qual s’han pogut estudiar en un laboratori.

Taxa de contagi: Nombre de persones a qui contagia de mitjana una persona que té una malaltia infecciosa.

Toc de queda: Prohibició a la població civil de circular o estar al carrer durant unes hores concretes, generalment de nit.

Vacuna/vaccí: Preparat que s’administra per generar immunitat a una malaltia infecciosa sense haver de passar-la.

Variant: Conjunt d’organismes d’una espècie caracteritzats per algunes particularitats biològiques que permeten distingir-los de la resta de membres de l’espècie.

Viricida: Producte que destrueix un virus.

Virus: Microorganisme infecciós que només es pot reproduir a l’interior de les cèl·lules de l’organisme hoste.

Virus inactivat: Virus complet al qual s’ha aplicat algun mètode físic o químic per eliminar la seva capacitat de replicació. S’utilitza com a component principal d’algunes vacunes.

Zoonosi: Malaltia infecciosa transmesa per animals a humans.

Dossier El català: 'work in progress'
Vés a l’ÍNDEX
stats