Llengua

Un diccionari català

El català és la llengua d'ús habitual del 36,1% de la població a Catalunya, quan fa quinze anys ho era del 46,0%. Entre els joves encara ha disminuït més. El debat sobre el futur del català és una constant des de fa més d'un segle.