IDIOMES L'APRENENTATGE DE L'ANGLÈS
Dossier 24/06/2012

Fail at European and world level

Sònia Sánchez
2 min
Suspens a nivell europeu i mundial

BARCELONAEs calcula que durant la pròxima dècada hi haurà, en tot moment, 2.000 milions de persones al món aprenent anglès. "La globalització, la industrialització i internet han canviat dràsticament el paper de l'anglès en els últims 20 anys: un bon nivell d'anglès ha deixat de ser un avantatge dels rics per convertir-se cada cop més en una aptitud bàsica per a qualsevol feina". Ho diu Education First (EF), l'organització educativa privada més gran del món, que l'any passat va publicar amb la Universitat de Cambridge un estudi del nivell d'anglès en 44 països de tot el món.

Els més petits

L'edat no és factor determinant per aprendre un idioma

L'estudi d'EF situava Espanya a la posició 24 d'un total de 44 països. En l'entorn europeu, li donava encara pitjors resultats que l'Eurobaròmetre publicat aquesta setmana per la Comissió Europea. Segons EF, Espanya i Itàlia són els països amb els nivells més baixos de domini de l'anglès de tota la Unió Europea. L'informe posa en relleu també que des dels anys 80 del segle passat els infants espanyols comencen a aprendre anglès als 8-11 anys, abans que en altres països amb molt bon nivell d'anglès, com Dinamarca i Holanda, on començaven als 10-12 anys. "El fet d'abaixar l'edat d'aprenentatge no elevarà els nivells d'anglès per ell mateix", conclou l'estudi.

Transició generacional

Les reformes educatives espanyoles són massa recents

EF-Cambridge dóna diverses explicacions al baix nivell espanyol, entre les quals el poc pes de les exportacions en l'economia espanyola, sobretot en comparació amb altres països, cosa que "disminueix els al·licients per dominar l'anglès". Però principalment apuntava a les grans reformes educatives impulsades a l'Estat en els anys 90 i els 2000, que han situat l'ensenyament estatal en la línia de tota la UE. "El cas d'Espanya demostra que són necessaris molts anys fins que una reforma educativa es reflecteix en la població adulta", apunta l'informe internacional.

Adolescents poc preparats

Els nois de 15 anys encara van massa coixos en anglès

Tot i haver estudiat anglès des de primària, el 41,9% dels nois catalans de 16 anys acaben l'educació secundària obligatòria (ESO) sense saber escriure correctament en anglès. La redacció és el que va obtenir el pitjor resultat en l'examen d'anglès que la Generalitat va fer a tots els alumnes de quart d'ESO el març passat. A nivell global, el 23,7% no havien assolit les competències bàsiques en aquesta llengua. L'Eurobaròmetre publicat aquesta setmana (vegeu el mapa) ho confirma. Només el 27% dels nois de 15 anys de tot l'Estat poden mantenir una conversa en anglès. Espanya torna a estar a la cua dels 14 països enquestats per la UE.

Falta motivació i diners

Els joves espanyols van buscar motius al seu baix nivell

La Comissió Europea va llegir als joves de 15 anys enquestats una llista de motius que els desanimaven a estudiar anglès. La major part (33%) va triar que els faltava "motivació" i, en segon lloc, el 29% va dir que era "massa car". Un 23% van respondre que no tenien temps per estudiar-lo, i altres, un 21%, al·legaven que no són "bons en llengües".

stats