Bankia dispara el benefici per sobre dels 1.000 milions i l'Estat cobra 194 milions com a dividend

Gorigolzarri diu que les demandes per la sortida a borsa no el preocupen, però sí que l'ocupen

Bankia va tancar el 2015 amb un benefici net de 1.040 milions d'euros, un 39% més que l'any anterior, segons ha informat aquest dilluns l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El consell d'administració proposarà a la junta un dividend d'1,75 cèntims per acció, la qual cosa implica un augment del 50%. Amb aquest dividend el banc pagarà als accionistes 302 milions, i l'Estat, que té un 64,2% de Bankia a través de la seva matriu Banco Financiero y de Ahorro (BFA), rebrà 194 milions. Això vol dir que l'entitat haurà tornat ja 1.626 milions de les ajudes públiques. De totes formes, això és un tros molt petit dels 22.424 milions d'euros de diners que l'Estat hi va abocar.

El president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat aquest dilluns que Bankia ha estat capaç de complir els objectius. "Som un banc molt sòlid, molt solvent i molt rendible. I aquestes fortaleses són les que ens permeten proposar un increment del dividend del 50% i, en definitiva, seguir avançant en la devolució de les ajudes dels contribuents", ha destacat.

Impacte de l'engany a la sortida a borsa

Els resultats presentats aquest dilluns per Bankia incorporen una provisió pels litigis derivats de la polèmica sortida a borsa de l'entitat, que té un impacte net negatiu de 184 milions d'euros en el resultat. Aquestes dotacions es produeixen en els comptes del 2015 tot i que només fa una setmana que el Tribunal Suprem va establir que en la sortida a borsa de l'entitat, quan encara la presidia Rodrigo Rato, hi va haver engany.

L'impacte d'aquestes provisions repercuteixen en la rendibilitat del banc. Sense les provisions realitzades per aquest conflicte judicial la rendibilitat sobre fons propis hauria passat del 8,6% el 2014 al 10,6% el 2015. Però l'impacte dels diners aparcats per fer front als possibles litigis fa que la rendibilitat sobre fons propis passi del 6,6% el 2014 al 9% el 2015.

Denúncies d'inversors institucionals

El president de Bankia ha admès que ja tenen 49 demandes d'inversors institucionals per la sortida a borsa del banc, l'any 2011, tot i que ha indicat que són "per imports molts petits". Goirigolzarri també ha precisat que hi ha presentades quatre apel·lacions –dues de persones físiques i dues de societats mercantils– i ha indicat que fins al 28 de febrer només es preveu la vista de cinc demandes. "És una situació totalment preliminar", ha indicat.

El president de Bankia diu que, en el pitjor dels casos, el banc tindrà prou diners per pagar les indemnitzacions per la sortida a borsa 

Goirigolzarri ha dit que encara no coneix en detall les dues sentències del Suprem que van rebutjar els recursos de Bankia per aquest cas. També ha manifestat que les esperen amb prudència i que s'haurà de veure si aquestes resolucions afecten els inversors institucionals. De tota manera, el president de Bankia ha afirmat que la situació és de "molta calma" perquè el tema està acotat i, "en el pitjor dels casos, podem generar capital folgadament". " No és un tema que ens preocupa, però si que ens ocupa", ha reblat.

La sortida a borsa no és l'única cosa que impacta en els comptes de Bankia. També té un efecte negatiu la baixada del rendiment dels bons de la Sareb –el 'banc dolent'–. Això fa que el marge d'interessos, que reflecteix el negoci purament bancari, s'hagi quedat el 2015 en 2.740 milions d'euros, amb un descens del 6,4%.

Segons els responsables del banc, malgrat l'entorn de baixos tipus d'interès i la decisió de suprimir les clàusules terra de les hipoteques, el marge d'interessos hauria pujat un 1,7%.

Respecte als ingressos per comissions, van pujar fins a 938 milions d'euros el 2015, l'1% menys que l'exercici anterior. Els guanys per operacions financeres van ser de 281 milions d'euros, el 29% més, gràcies a les plusvàlues obtingudes amb la gestió de la cartera, sobretot per la rotació d'actius.

Menys despesa i menys provisions

Una de les claus de la millora dels resultats del 2015 ha estat en la retallada de les despeses d'explotació, que es van reduir en un 4,8% i van quedar en 1.658 milions d'euros. Tot i aquestes menors despeses, el marge abans de les provisions es va quedar en 2.148 milions d'euros, un 5,2% menys que l'any 2014.

Però el resultat net es va disparar perquè l'entitat va haver de fer el 2015 provisions molt inferiors a les del 2014, segons els responsables del banc, per la reducció del saldo de crèdits dubtosos i el nombre d'actius adjudicats. Així, va fer provisions per 724 milions d'euros. Tot i que la xifra és elevada, és un 34,6% menys que l'any anterior.

Això va impulsar el resultat després de provisions un 12,5%, fins els 1.597 milions d'euros i el resultat abans d'impostos va millorar fins als 1.636 milions, el 33,6% més.

Un dels esforços actuals de l'equip és reduir la morositat i els crèdits dubtosos. Així, la millora del balanç ha permès que el cost del risc –la ràtio de provisions sobre el volum del crèdit– hagi passat del 0,60% el 2014 al 0,43% el 2015. La morositat també ha millorat amb la neteja del balanç, ja que ha passat del 12,9% el 2014 al 10,8% el 2015. I alhora s'ha millorat la cobertura dels saldos dubtosos que encara queden al balanç, i que ha passat del 57,6 al 60%.

A més de rebaixar la morositat, durant el 2015 Bankia també ha aconseguit vendre's actius adjudicats –bàsicament immobles que es va haver de quedar per impagaments durant la crisi–, ja que el valor net d'aquests actius al balanç ha passat de 2.877 milions el 2014 a 2.689 milions el 2015. Darrere d'aquest descens hi ha un augment de la venda d'actius que va pujar a 9.180 milions el 2015, el 52% més que l'any anterior.

El banc també ha millorat la solvència el 2015, ja que va tancar l'any amb una ràtio de capital ordinari del 12,26%, avançant-se així als requeriments que seran d'aplicació el 2019 en funció de les normes de Basilea III.

Segons els resultats presentats per Bankia, el crèdit atorgat l'any passat per l'entitat va créixer en 13.963 milions –el 16,6% més– en el cas de autònoms, pimes i empreses, mentre que els préstecs per al consum van augmentar en 1.213 milions, el 38%.

Resultats de BFA

Respecte als resultats de la matriu, BFA, van pujar el 2015 a 1.597 milions d'euros després d'impostos, fer que pràcticament suposa multiplicar per quatre els guanys de 418 milions de l'any anterior. Aquests resultats inclouen les dotacions que s'han fet per afrontar possibles indemnitzacions per la sortida a borsa de Bankia, per a les quals s'han comptabilitzat 1.060 milions d'euros el 2015, i el 2014 van ser 780 milions.