Publicitat
Publicitat

Brussel·les demana més esforços a Espanya a canvi de relaxar les exigències de dèficit

La Comissió Europea reclama pujar l'IVA i accelerar el retard de l'edat de jubilació. Dóna un any més per complir amb l'objectiu de dèficit del 3%, fins al 2014

La Comissió Europea ha sol·licitat aquest dimecres a Espanya més consolidació fiscal a les comunitats autònomes, ampliar la base d'impostos indirectes com l'IVA i avançar el retard de l'edat de jubilació, a canvi del que podria donar al país un any més, fins a 2014, per reduir el seu dèficit al 3% del PIB.

El comissari ha situat Espanya al costat de Xipre com els dos països europeus amb desequilibris "molt greus" sobretot pel que fa al sistema financer. Lluny d'altres països com Eslovènia o Itàlia, que tenen una situació de desequilibris "greu".

"Els estats membres segueixen en el camí de la consolidació fiscal" i això "hauria de pal·liar les pressions dels mercats", ha assegurat el comissari europeu de Finances, Olli Rehn.

"Espanya ha comès accions fermes per fer reformes estructurals en el mercat laboral i les pensions i està reestructurant el sector bancari", ha dit Rehn, que ha instat l'Estat a controlar la despesa de les comunitats autònomes, i ha assegurat que estan disposat a ampliar un any el termini de compliment del dèficit, però se li demana que presenti un esforç fiscal.

"Demanem a Espanya que adopti un plan pressupostari per al 2013 i 2014" que inclogui les reconamacions comunitàries. "Estarem atents a les mesures que anuncïin". 

Un major ajust dels preus de l'habitatge per facilitar la venda d'immobles i reduir l'exposició del sector financer al totxo i assegurar una posada en marxa eficaç de la reforma laboral formen part també de les exigències de Brussel·les.

"L'aplicació estricta de la Llei d'estabilitat pressupostària i l'adopció de mesures fiscals a escala regional mitigarien els riscos de desviament", afirma la Comissió en les recomanacions d'avui per Espanya, en què també adverteix que les "potencials" operacions de rescat financer per al país poden suposar un risc per al dèficit, actualment en el 8,9% del PIB.

L'objectiu de dèficit per al 2013 es manté de moment en el 3%, però el Pacte d'Estabilitat i Creixement (PEC) preveu que pot concedir un any més a països que hagin realitzat esforços suficients i es trobin en una situació econòmica especialment desfavorable, com podria ser el cas d'Espanya.

Brussel·les considera que "hi ha una manca d'informació sobre les mesures de consolidació fiscal anticipades a partir de 2013, que encara no han estat especificades" i recalca que "complir amb els objectius de dèficit a tots els nivells de les administracions és indispensable".

Per això, requereix un ajust estructural tant en la despesa com en els ingressos amb mesures com la reorientació de la càrrega fiscal sobre l'ocupació cap al consum i el medi ambient i l'ampliació de la base de impost com l'IVA i racionalitzant els subsidis.

"Els pagaments directes als bancs no són possibles d'acord amb les disposicions actuals dels Fons d'Estabilitat", ha dit Rehn, perquè Espanya pogués capitalitzar directament la banca s'haurien de modificar aquestes disposicions.

"Els factors clau que influeixen en les finances espanyoles són la despesa excessiva de les comunitats autònomes i els costos relacionats amb la recapitalització del sistema bancari", ha dit. "És aviat per especular en l'impacte en el dèficit fiscal de les mesures de recapitalització dels bancs", ha afegit. 

"Espanya ha de presentar un pla pressupostari convincent per al 2013 i 2014", ha dit Olli Rehn.

"L'IVA a Espanya equival només el 5,5% del PIB el 2010, el més baix de la UE", afegeix la Comissió i afirma que el 18% que sol aplicar al país és dels més reduïts.

Així mateix, estima que l'existència d'IVA "super-reduït" (4%) i "reduït" (8%), al costat de les exempcions existents i l'evasió fiscal deixen la recaptació en un 42% del nivell teòricament possible.

Els ingressos per impostos al tabac i l'alcohol són també relativament baixos i hi ha espai per augmentar les taxes als combustibles per al transport, segons Brussel·les.

La Comissió alerta també que el sistema financer espanyol segueix massa exposat els actius immobiliaris i considera que encara que les recents reformes van a l'origen del problema encara hi ha altres exposicions de risc com els préstecs a les pimes i les hipoteques per a habitatge.

L'Executiu de la UE dubta, d'altra banda, de l'eficàcia de les polítiques actives d'ocupació a Espanya i de les agències d'ocupació, i critica l'escassa coordinació entre serveis d'ocupació nacionals i regionals.

Brussel·les demana també que Espanya apliqui urgentment importants reformes estructurals en els mercats de serveis i productes per crear nous llocs de treball.

"Hi ha dos països que han aconseguit corregir el seu dèficit" i suggerim al consell que Bulgària i Alemanya puguin sortir dels procediments de dèficit", ha dit Rehn, que també ha demanat que se suspengui el bloqueig dels fons de cohesió per a Hongria.

Més continguts de