La Comissió Europea demana que les amnisties fiscals s'evitin "a qualsevol preu"

Experts de la CE conclouen que els costos superen els beneficis: la mesura genera pocs ingressos addicionals, crea riscos morals contraproduents i incentiva a evadir impostos

La Comissió Europea (CE) considera que les amnisties fiscals, com el programa promogut pel govern espanyol, s'han d'evitar "a tota costa", perquè generen pocs ingressos addicionals i creen un risc moral contraproduent.

En un informe publicat aquest dilluns per la Direcció General per a Afers Econòmics i Financers de la CE, encaminat a millorar la gestió dels impostos en els estats membres de la Unió Europea (UE), els experts Jonas Jensen i Florian Wöhlbier recalquen que, en teoria, els costos d'un programa d'amnistia fiscal solen excedir els seus beneficis.

"Les amnisties fiscals haurien de ser evitades a qualsevol preu tot i els ingressos immediats derivats de la recaptació; disminueixen la responsabilitat tributària i l'exposició plena del contribuent al risc que suposa evadir impostos", assenyalen els economistes. "El consegüent risc moral porta a més impostos endarrerits en el futur i possiblement a una probabilitat més gran d'una altra amnistia fiscal", afegeixen.

Experiències fallides

Les experiències d'altres països que han aplicat amnisties fiscals, com Itàlia, Grècia i Alemanya, "no són encoratjadores", sostenen, a més, i apunten diversos estudis que indiquen que aquests programes solen baixar la recaptació que es pot esperar d'ells i descoratjar el compliment de la llei en el futur.

La majoria de les anàlisis que s'han fet suggereixen que les amnisties fiscals "generen pocs ingressos fiscals addicionals i que també semblen tenir un impacte relativament reduït en el compliment posterior" de la llei, considera la Comissió Europea. Més encara, els efectes positius d'amnisties ja realitzades "s'han sobreestimat" probablement, segons els experts.

Perquè una amnistia fiscal pugui ser efectiva, aquesta hauria de ser una iniciativa única i no crear perspectives d'altres programes en un futur, i mantenir l'amenaça "real i creïble" que el frau fiscal sigui detectat i sancionat, explica l'informe. Aquests requisits normalment no es donen, apunten, i si la segona condició existís no hi hauria necessitat d'una amnistia.

Fins i tot si es compleixen aquestes exigències, una amnistia implica importants costos, ja que genera una "desigualtat vertical" en què es dóna avantatges a contribuents deshonestos per sobre dels honestos.

Tot això "porta a la percepció entre contribuents que l'evasió fiscal pot ser rendible", conclouen.

Espanya: el 19% del PIB és economia submergida

Segons l'informe, a Espanya l'economia submergida va representar el 2011 el 19,2% del PIB, per sobre de la mitjana de la UE, que es va situar en el 15,2%. El 2008 va ser del 18,7% del PIB.

Quant a l'IVA, l'informe admet que aquest impost és reconegut àmpliament com una via efectiva d'augmentar la recaptació, si bé és –igual que qualsevol altre impost– vulnerable a l'evasió i el frau. A la UE, el nivell de compliment en aquest terreny està lluny de ser satisfactori, ja que l'evasió es va situar en el 12% el 2006.