Espanya duplica la taxa de subocupació europea

Més d'1,5 milions de persones, el 8% del total d'ocupats, tenen una feina a temps parcial, tot i que voldrien treballar més hores

Les feines a temps parcial no són sempre volgudes, sinó que per a alguns treballadors són el mal menor davant l'alternativa de l'atur. A Espanya, una de cada dues persones que treballa a temps parcial diu que vol i està disposada a treballar més. El  54% d'insatisfacció contrasta amb el 22,4% de mitjana a Europa, segons les dades d'Eurostat, i només el superen Grècia (72%) i Xipre (68%).

En termes absoluts, a Espanya hi havia una bossa de més d' 1,51 milions de s ubocupats a finals de l'any passat, una xifra que equival al 8,5% de la població ocupada. La taxa duplica la mitjana europea, que és del 4,6% i implica que deu milions d'empleats a tota la UE tenen una jornada i un sou inferiors al que desitjarien.

Només Xipre té una taxa de subocupació més alta que l'espanyola, del 9,2%. A l'altre cantó de la balança, amb cotes força més baixes de subocupació i per sota de la mitjana comunitària, hi ha Dinamarca (2,4%), Alemanya (3,9%) o Itàlia (3,3%).

Justament en els països europeus amb una baixa subocupació, la feina a temps parcial està més estesa que no pas a Espanya, però, en canvi, genera menys insatisfacció. A Espanya, un 15% dels assalariats tenen un contracte inferior a vuit hores diàries, mentre que a Alemanya aquest percentatge s'enfila a prop del 28%, a Dinamarca és del 25% i a Itàlia supera el 18%.

En xifres absolutes, 1,5 milions de subocupats a tot l'Estat estan a prop dels 1,7 milions del Regne Unit o dels 1,6 milions de França i els 1,5 milions d'Alemanya.

Més càstig a les dones

La subocupació castiga més les dones que els homes, i això és un fet generalitzat a Europa. A Espanya, el 66% dels empleats a temps parcial que volen treballar més són dones, només un punt per sobre de la mitjana comunitària.

En aquest biaix de gènere no hi ha gaires diferències per països. La forquilla va del 75% de subocupació femenina a Luxemburg fins al 53% de Bulgària o el 54% a Grècia.

El preu de conciliar: feina més precària i sou més baix

L'atur, més enquistat

Espanya també té el trist rècord de ser el segon país amb una taxa més alta d'aturats de llarga durada, només superada per Grècia. L'11,4% de desocupats que arrosseguen aquesta situació des de fa més d'un any contrasta amb el 4,5% al conjunt d'Europa.

Les economies avançades d'Europa tenen taxes d'atur de llarga durada per sota de la mitjana, segons un informe de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE) a partir de dades de l'Eurostat del 2015. França tenia un 4,2% d'aturats de llarga durada, per un 2,4% d'Alemanya i 1,6% al Regne Unit.