12/02/2017

La biomassa és el futur

2 min

En les últimes setmanes els elevats preus de l’electricitat i la calefacció han omplert gran part de les portades de la premsa. Les causes d’aquests preus elevats són múltiples: falta de vent, de sol, d’aigua, la interrupció de les nuclears a França, l’onada de fred... Quan passa això és quan es genera debat i es posen moltes coses sobre la taula. Per això avui us vull parlar de la biomassa.

Inscriu-te a la newsletter Economia Informació que afecta la teva butxaca
Inscriu-t’hi

Abans de continuar, cal deixar clar que la millor eina per combatre aquesta situació és l’eficiència. A escala mundial, els humans encara som molt dependents dels combustibles fòssils: més del 70% de l’energia que utilitzem prové d’aquestes fonts (33% petroli, 29% carbó, 24% gas natural). No fa falta parlar dels efectes perjudicials de la seva combustió, la volatilitat que els caracteritza i la correlació de preus que tenen. A més, com que aquí no en tenim, necessitem importar-los i, per desgràcia, depenem massa de pocs països. En el cas del petroli, més del 50% del que utilitzem a Catalunya l’importem dels països de l’OPEP. En el cas del gas natural encara és pitjor: més del 50% l’importem directament d’un sol país: Algèria.

La principal diferència entre els combustibles fòssils i la biomassa és que la biomassa la podem cultivar, però a Catalunya ens trobem que el 61% de la superfície del país és forestal. Això és una dada significativa tenint en compte que la mitjana d’Europa és del 45%. Cal assenyalar que no tota aquesta superfície és explotable, a causa de l’orografia, la distància o perquè forma part d’una zona protegida. Tanmateix, l’explotació d’aquest recurs en un àmbit silvestre s’ha de fer tenint en compte que els arbres adults són fonamentals per a l’ecosistema i així ha de seguir sent, en la mesura del possible, després de la seva explotació forestal.

Avantatges

Un dels principals avantatges de la biomassa és que els preus són molt constants, i a més ofereix la possibilitat d’utilitzar recursos que es consideraven un residu com a combustible: closques de fruites seques, poda d’arbres fruiters i ornamentals, pinyol d’oliva i un llarg etcètera. També, igual que els ramats, és una eina per prevenir incendis.

Les calderes de biomassa són molt sofisticades i es poden fer servir tot l’any; també tenen un sistema d’alimentació i emmagatzematge que en permet l’abastiment per setmanes. El manteniment és molt senzill i n’hi ha que es poden monitoritzar des del mòbil. A Catalunya ja en tenim de tot tipus: des de grans calderes industrials fins a calderes que són per a ús domèstic o residencial.

Finalment, la utilització de la biomassa permet aconseguir un estalvi molt interessant; actualment el preu és de 17 euros per MWh, que comparats amb els 38 euros per MWh del gas és una reducció del 50%. Aquests diners són els que trobarem de més a l’hora de fer els números de casa, fet molt important tenint en compte que la Generalitat no té (ni sembla que tindrà) intenció d’abaixar-nos els impostos.

stats