EMPRESES
Economia 05/02/2011

Les cambres preparen un pla per adaptar-se a no cobrar quotes obligatòries

Les quotes representen el 60% dels ingressos d'aquestes institucions. La resta del seu pressupost prové de l'autofinançament.

Efe
2 min

BarcelonaLes cambres de comerç catalanes preparen el pla estratègic 2011-2015 per concretar un nou model després del decret aprovat pel Govern que suprimeix l'obligatorietat de pagar les quotes camerals. Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Consell General de Cambres de Catalunya, assegura que el Govern va decidir suprimir l'obligatorietat de pagar les quotes camerals "per sorpresa" i sense negociar res amb el sector.

Les quotes camerals representen un 60% dels ingressos d'una cambra com la de Barcelona, uns 16 milions d'euros, mentre que el 40% restant vénen de l'autofinançament.

Valls diu que des de l'anunci del Govern fins que es deixin de pagar les quotes passarà un període de temps, ja que les cambres realitzen la recaptació amb dos anys de retard, així les quotes de 2009 s'han de pagar al 2011 i les de 2010 al 2012, de manera que la mesura no és immediata. Les cambres catalanes es plantegen mancomunar serveis per guanyar eficiència i estan estudiant quins serveis poden donar conjuntament i que podrien estar relacionats amb la internacionalització, la innovació i el desenvolupament empresarial. De moment, no obstant això, Valls no vol parlar de fusionar cap de les tretze cambres catalanes perquè és una cosa que ha de decidir cadascuna d'elles i les organitzacions locals de cada territori.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona té clar que les cambres, "seguiran existint", encara que "el gran dubte" serà com faran totes les seves funcions públiques, perquè segons la llei, les dues terceres parts de les quotes camerals obligatòries han de dedicar-se a la internacionalització i una tercera part a la innovació, la formació i al desenvolupament empresarial. El dubte de Valls és si, amb la supressió de les quotes obligatòries, les cambres poden dedicar la recaptació de quotes voluntàries a allò que vulguin, i considera que, en aquest sentit, "es crea una confusió legal molt important".

També caldrà veure si els serveis que presten les cambres hauran de canviar de preu perquè alguns d'aquests són subvencionats i si deixen d'estar-ho hauran d'incorporar els costos.

Des de l'any 1911, les quotes de les cambres eren obligatòries a Espanya, com en altres països de l'Europa continental, com França i Alemanya, encara que ara passaran al sistema anglosaxó de quotes voluntàries. Per Valls, el paper de les cambres de comerç està molt clar i passa pel suport a la internacionalització, la formació i el desenvolupament del territori.

stats