L'Estat podrà suspendre normes autonòmiques que vagin contra la unitat de mercat

El consell de ministres aprova la llei d'unitat de mercat que dóna al supervisor de Competència el poder de suspendre normes i decisions autonòmiques. La comissió d'experts per reformar el sistema tributari entregarà el seu informe el febrer del 2014

El govern espanyol ha aprovat aquest divendres al consell de ministres el projecte de llei de garantia d'unitat de mercat, que permet que es pugui operar amb una llicència única expedida per una comunitat autònoma en qualsevol altra. Com a novetat d'aquesta norma, que va ser presentada fa uns mesos, el govern espanyol ha inclòs un article que possibilita que la Comissió dels Mercats i la Competència, que és l'òrgan que substituirà tots els reguladors de mercats, suspengui una norma d'una comunitat autònoma si es considera que va en contra de la unitat de mercat. La suspensió durarà tres mesos, i es podrà iniciar a instàncies d'un operador.

Tot i això, el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha defensat que  la llei "dóna més importància a la capacitat de les comunitats autònomes per regular". El seu argument és que si una comunitat autònoma dóna permís a una empresa per operar, ho pot fer en totes les altres, encara que tinguin normes diferents. La llei obligarà també a incloure en les lleis autonòmiques que es facin a partir d'ara un apartat que expliqui l'impacte en la unitat de mercat. A més, es crearà un consell presidit pel ministre d'Hisenda que avaluarà la salut d'aquesta unitat de mercat. També s'avaluaran 6.000 normes estatals i autonòmiques per valorar si posen frens a aquesta unitat de mercat. 

"Catalunya i Andalusia han presentat objeccions a la norma i han sigut degudament contestades", ha admès De Guindos.

La llei es basa en un principi de "solidaritat mútua", segons la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, perquè suposa que si una comunitat dóna una llicència les altres han d'entendre que s'adiu a la legalitat. Aquesta norma ha sigut demanada "per tots els operadors nacionals i estrangers", segons Santamaría. El govern espanyol durà aquesta norma, que pretén augmentar el PIB un 1,5% en 10 anys, 15.000 milions d'euros en total, a les Corts.

El que no inclou la llei és un canvi en la regulació lingüística perquè, segons De Guindos, "ni la retolació ni l'etiquetatge" han sigut un obstacle important per a les empreses consultades en la redacció de la norma.

Comissió d'experts per reformar el sistema tributari

L'executiu ha aprovat també la creació d'una comissió d'experts per a una reforma del sistema tributari espanyol, que serà "integral", de tot el sistema, per aconseguir un sistema tributari "més senzill, que garanteixi la suficiència de recaptació" i amb "progressivitat", segons la vicepresidenta . Però també que "ajudi al creixement econòmic, que prioritzi els estímuls al creixement, la creació de llocs de treball i la internacionalització", tot garantint els compromisos de "consolidació fiscal", és a dir, de reducció del dèficit.

Les conclusions es presentaran el febrer del 2014, en un informe al govern espanyol, que dissenyarà la reforma conforme a aquestes recomanacions de la comissió. Serà presidida per Manuel Lagares Calvo, i estarà formada per "professionals i experts", segons la vicepresidenta.


Més continguts de