Laboral
Economia 20/06/2022

La jubilació, més lluny: la població activa de més de 65 anys es duplicarà en una dècada

Catalunya guanyarà 371.000 treballadors fins al 2031

2 min
Uns treballadors d’un centre logístic.

BarcelonaAllargar l'edat de jubilació és una de les principals receptes per a la sostenibilitat del sistema de pensions. Però sense entrar en aquest aspecte, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha fet les seves projeccions sobre la població activa. Catalunya tindrà una població activa de 4,3 milions el 2031, 371.000 persones més que el 2021. A més, destaca l'augment de la població activa de més de 65 anys, que passarà de 47.500 persones el 2021 a 118.800 el 2031, és a dir, en una dècada es més que duplicarà.

Aquest, però, no és l'únic increment de treballadors més grans. També està previst que els actius de la franja entre 55 i 64 anys creixi, en consonància amb l'envelliment de la població, per passar de 652.000 el 2021 a 855.000 el 2031.

El mateix Idescat recull les causes d'aquest previsible augment del nombre de treballadors de més edat. D'una banda, l'estructura demogràfica amb l'arribada a aquestes edats de la generació del baby boom. D'altra banda, hi ha els canvis legislatius, amb un primer impacte en passar l'edat de jubilació dels 65 als 67 anys en funció dels anys cotitzats, a més de l'augment de penalitzacions a les jubilacions anticipades i les bonificacions per endarrerir l'edat de jubilació.

Segons l'Idescat, també creixerà la franja de treballadors més joves. Els actius de 16 a 24 anys passaran de 312.000 el 2021 a 423.000 el 2031, un efecte de l'alta natalitat registrada entre el 2003 i el 2015. En canvi, la franja dels de mitjana edat és la que disminuirà. És el gran gruix de la població activa, els que tenen entre 25 i 54 anys, que passaran de 2,97 milions el 2021 a 2,90 milions el 2031. Aquesta franja d'edat perdrà pes en el total de la població activa –passarà del 74,6% del total al 67,5%– i, a més, canviarà la seva estructura interna: augmentaran els actius entre 25 i 34 anys, mentre que disminuiran els de 40 a 49 anys.

Més dones grans treballadores

Segons l'Idescat, el percentatge de dones actives es mantindrà al voltant del 48%, després del gran augment de la taxa d'activitat femenina dels últims 20 anys, però es produirà "un augment significatiu" de la participació laboral femenina en edats més pròximes a la jubilació. En el cas dels actius de més de 65 anys, els homes es duplicaran (de 29.000 a 62.000), mentre que les dones es triplicaran (de 18.000 a 57.000).

Un altre aspecte que destaca l'Idescat és l'augment de la taxa d'activitat. El 2031 se situarà en el 80,3% de la població d'entre 16 i 64 anys –83,1% en homes i 77,5% en dones–, sis punts més que la taxa actual. Això sí, a molt llarg termini es preveu una disminució de la població activa catalana. Si el 2031 es preveu que sigui de 4,3 milions de persones, xifra que es mantindria fins al 2041, després disminuiria per baixar a 4,2 milions el 2071.

stats