Economia 23/10/2017

L'Agencia Tributària de Catalunya eleva un 18% la recaptació fins al setembre

La recaptació de tots els tributs, inclosos els estatals, augmenta un 12%

Xavier Grau
3 min
L’edifici que acull la nova seu de l’Agència Tributària de Catalunya. El Govern pretén protegir els funcionaris en el procés de desconnexió de l’estat espanyol.

BarcelonaL’Agència Tributària de Catalunya (ATC) va recaptar de gener a setembre un total de 2.597,8 milions d’euros pels tributs propis i cedits, xifra que representa un increment del 18,28% respecte al mateix període de l’any anterior, segons ha informat aquest dilluns la conselleria de Vicepresidència i Economia. La recaptació és l'import contret, és a dir, les obligacions reconegudes.

Pel que fa als impostos gestionats directament per l’Estat i transferits després a la Generalitat, la recaptació registrada és de 208,9 milions d’euros, un 8,68% més que el 2016, segons Economia.

Per tant, la recaptació de tributs que no formen part de les bestretes del sistema de finançament s'eleva de gener a setembre a 2.806,7 milions d’euros, amb un augment del 17,50% respecte del mateix període de l'any passat.

12% més d'impostos recaptats

Si s’inclouen les bestretes del model de finançament, els tributs propis i els cedits, el total recaptat a Catalunya els nou primers mesos de l'any és de 16.515,8 milions d’euros, un 11,90% d’increment respecte al mateix període del 2016.

L'augment de la recaptació de l'ATC s'ha produït malgrat la suspensió d'alguns tributs pels recursos al Tribunal Constitucional, com és el cas de l'impost als actius no productius de les persones jurídiques o l'impost sobre els continguts, que gravava les operadores de telecomunicacions.

L'augment de la recaptació dels tributs propis i cedits es deu en gran part al comportament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i dels tributs sobre el joc. Pel que fa a l’ITPAJD -molt lligat al sector immobiliari-, que registra un augment en la recaptació del 26,39%, l'impost posa de manifest la recuperació progressiva de l’economia, i, en especial, del mercat immobiliari.

Aquest tribut inclou tres figures tributàries: impost sobre transmissions patrimonials, que va aportar 1.135,9 milions d'euros fins al setembre (un 27,17% més que el 2016); l'impost sobre actes jurídics documentats (362,3 milions d'euros, un 24,21% més), i l'impost sobre operacions societàries (8,2 milions, un 17,98% més).

En el cas de les figures tributàries relacionades amb l’activitat del joc s'ha registrat un creixement del 33,65% (158,8 milions ingressats) en el seu conjunt. L’increment respon principalment a l'augment de l’activitat i també a una millora en els circuits de comptabilització de la informació ingressada.

També destaquen per la seva evolució positiva l’impost de patrimoni, amb 492,2 milions d’euros (un 1,68% més), i l’impost de successions i donacions, amb 360,5 milions d’euros, un 9,25% més respecte al mateix període de l’any anterior. D’aquests, 276,7 milions són de successions i 83,7 milions es corresponen amb les donacions.

Habitatges buits i begudes ensucrades

Durant els primers nou mesos de l’any també ha destacat l’increment de la recaptació l’impost que grava els habitatges buits, amb un total de 18,7 milions d’euros, xifra que representa un 63,19% d’increment. La diferència en termes anuals (uns 7 milions d’euros) s’explica en part per l’augment –de 72 a 234– dels municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, d’acord amb la llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social. Aquest increment de base, juntament amb l’aplicació de la tarifa progressiva, ha provocat aquest repunt en la recaptació.

També augmenta l’impost sobre provisió de continguts (10,3 milions, un 10,74% més), tot i que el mes de juliol passat aquest tribut va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional (TC).

Pel que fa a la recaptació de l’impost sobre begudes ensucrades que va entrar en vigor l’1 de maig, la primera autoliquidació, realitzada entre l’1 i el 20 de juliol, va registrar una recaptació de 8,3 milions d’euros, corresponents al maig i al juny del present exercici.

Finalment, va disminuir la recaptació de l’impost sobre les estades en establiments turístics (-39,90%, i 16,9 milions ingressats), cosa que s’explica per la modificació dels terminis d’ingrés en passar de ser trimestral a autoliquidar-se amb caràcter semestral, coincidint amb les dues temporades turístiques d’estiu i hivern. És a dir, si l’any 2016 es van autoliquidar quatre trimestres, aquest 2017 només s’ha liquidat el corresponent als mesos de gener a març.

Quant als tributs gestionats per l’Estat i transferits a la Generalitat i no subjectes al model de finançament (dipòsits bancaris, tram autonòmic d'hidrocarburs, determinats mitjans de transport i joc 'online'), l’import durant els nou mesos de l’any és de 208,9 milions, 16,7 milions més que l’any anterior, fet que suposa un augment del 8,68%.

Model de finançament

Pel que fa als ingressos tributaris de la Generalitat subjectes a les bestretes del model de finançament, han crescut un 10,82% respecte als mesos de gener a setembre del 2016, i arriben als 13.700 milions. Això s’explica per la liquidació del model de finançament del 2015, per un import total de 1.008 milions d’euros, que es van ingressar al mes de juliol.

stats