La reforma fiscal de Trump impulsa el benefici de Grifols, que guanya 661 milions el 2017

La revisió del tipus aplicable ha aportat un ingrés de més de 171 milions

La farmacèutica catalana Grifols ha tancat l'exercici 2017 amb un benefici net consolidat del grup de 661,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un creixement del 21,4% respecte de l'any anterior, ha informat la companyia aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La xifra de negocis es va situar en 4.318 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 6,6% respecte dels 4.049 milions de l'any 2016.

El resultat d'explotació va créixer un 6,5% en l'últim any, i va aconseguir els 1.003,3 milions, enfront dels 939,4 milions de l'any 2016.

L'aprovació de la reforma fiscal als Estats Units, impulsada pel president Donald Trump, ha donat lloc al reconeixement d'un ingrés no recurrent que ha impactat significativament en la despesa fiscal reportada. Així, la reducció del 35% al 21% (efectiva des de l'1 de gener) del tipus aplicable a l'impost de societats ha fet recalcular els actius i passius per impostos diferits generats en aquest país, amb un efecte net positiu en els resultats de 171,6 milions.

En un comunicat, la companyia ha dit que ha registrat increments significatius dels ingressos de totes les divisions i en totes les zones geogràfiques. Els ingressos de la divisió 'Bioscience' van aconseguir 3.429,8 milions, amb un increment del 7,3%, que se situa per sobre de la mitjana dels darrers anys, i Grifols ha destacat que la demanda de les principals proteïnes plasmàtiques s'ha mantingut molt sòlida el 2017 i l'augment del seu volum segueix sent el principal factor de creixement.

La facturació de la divisió de diagnòstic va aconseguir 732,4 milions, un 5,9% més, i el diagnòstic transfusional és el principal motor de creixement de la divisió i en el qual Grifols és líder global. La divisió hospitalària va obtenir 105,6 milions de facturació amb un augment del 3,3%, i destaca la recuperació de les vendes al mercat espanyol i l'evolució de la seva internacionalització, liderada per la línia de Pharmatech, tant als Estats Units com a l'Amèrica Llatina.

Les vendes de la divisió 'Bio Supplies' es van situar en 66,8 milions d'euros, enfront dels 57,2 milions de l'any 2016 en termes comparables.

El deute financer net es va situar en 5.170,4 milions el desembre del 2017, amb 886,5 milions en caixa inclosos, i la companyia disposa de línies de finançament no disposades per import aproximat de 400 milions que eleven la seva posició de liquiditat a 1.250 milions.

266 en R+D+i

La inversió neta en R+D+i s'ha intensificat el 2017, i en termes comparables al 2016 ha augmentat un 21% fins a 266,3 milions d'euros, que suposa el 6,2% dels ingressos.

Els recursos totals nets destinats a R+D+i s'han situat en 310,8 milions, incloent-hi les adquisicions de participacions en empreses d'investigació realitzades el 2017.

Més continguts de