Especials 07/11/2021

50 estudiants brillants amb escassos recursos econòmics obtenen les primeres beques de grau de la Fundació "la Caixa"

El 20 % dels universitaris necessita suport econòmic per portar a terme els seus estudis. Amb aquest nou programa de beques, la Fundació "la Caixa" pretén promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació universitària

2 min
La història de l'Àlex, un dels becats per la Fundació "la Caixa" i que apareix al centre de la imatge, és la de molts Àlex

Per a les famílies amb pocs recursos, l’accés a la universitat pot ser una barrera indestructible fins i tot en un sistema d’educació públic com l’espanyol. L’arribada a la majoria d’edat representa per a alguns joves la necessitat de convertir-se en independents econòmicament, per la qual cosa sovint han de renunciar al seu somni universitari. En altres casos, els joves necessiten combinar feina i estudis, una situació que fa que el seu rendiment acadèmic i, per tant, les seves oportunitats de carrera professional es vegin minvats.

És precisament per donar resposta a aquesta realitat que la Fundació ”la Caixa” va llançar el nou programa de beques de grau universitari. I ha atorgat ja les primeres 50 beques. Les han rebut estudiants amb talent i pocs recursos econòmics que, en ocasions, comporten un altre tipus de dificultats. Tot i així, tots ells són estudiants brillants que, amb perseverança i esforç, han aconseguit demostrar aquest talent: la mitjana de nota final de batxillerat o de cicle formatiu de grau superior de tots ells és de 9,74 sobre 10.

El principal objectiu d’aquest nou programa és promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés a la formació universitària i oferir, igualment, un suport integral a l’estudiant que li permeti desenvolupar al màxim el seu potencial i assolir l’excel·lència acadèmica. Això té un impacte positiu no només en ells, que podran accedir a la formació universitària que desitgin i tenir més oportunitats en el futur, sinó també en el seu context familiar, afavorint un ascens social en el seu entorn. La història de l'Àlex ho exemplifica:

Entrevista a l'Àlex

Més que una beca

Aquestes noves beques de la Fundació "la Caixa" inclouen una dotació econòmica mensual que permet als estudiants tenir una dedicació plena als estudis, així com una ajuda inicial per adquirir material i equipament informàtic. A banda d’aquestes dotacions econòmiques, el programa també inclou una ajuda addicional per a estades internacionals, cursos d’idiomes i un programa d’acompanyament i formació en habilitats transversals, amb l’objectiu de dotar els estudiants de les competències necessàries per assolir l’excel·lència acadèmica.

La beca inclou una dotació per adquirir material informàtic
Detalls dels 50 primers becats
  • Origen Els estudiants provenen de 26 províncies: La Corunya (2), Albacete (1), Alacant (2), Almeria (2), Badajoz (1), Barcelona (2), Burgos (1), Càceres (2) Cadis (2), Cantàbria (1), Ceuta (1), Còrdova (1), Granada (2), Huelva (1), Eivissa (1), Las Palmas (2), Lleó (1), Lleida (1), Madrid (5), Màlaga (1), Múrcia (3), Pontevedra (3), Santa Cruz de Tenerife (3), Tarragona (2), València (2) i Saragossa (2). I tres dels casos tenen un afegit especial: han crescut i han estudiat en pobles de zones rurals amb menys de 5.000 habitants: Revilla Vallejera (Burgos), Aldeacentera (Càceres) i Monetizar (Granada).
  • Gènere El 60% dels estudiants que han obtingut una beca de grau de la Fundació “la Caixa” són dones i el 40 % homes.
  • Universitats Els becaris d’aquesta primera convocatòria es distribueixen en més de 20 universitats del territori espanyol. Han començat a cursar els seus graus a centres de la Comunitat de Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella i Lleó, Canàries, Galícia, Múrcia, País Basc, Aragó, Extremadura, Castella la Manxa i Cantàbria.
  • Disciplines Dels 50 becaris, 14 estudiaran graus de l’àmbit de les Ciències Socials, 13 de les Ciències de la Vida, 12 d’Arts i Humanitats i 11 de les Ciències Teòriques i Aplicades.

Transparència i rigor

Els programes de beques de la Fundació "la Caixa" són reconeguts pel rigor i la transparència dels seus processos de selecció. L’avaluació i la tria de les sol·licituds d’aquest nou programa de beques s’ha portat a terme en règim de concurrència competitiva. El procés ha inclòs dues fases: una primera fase de preselecció, en la qual van ser elegits els 150 candidats amb millor nota d’expedient, i una segona fase en la qual els candidats preseleccionats van ser convocats a una entrevista personal davant un comitè d’avaluació extern, que va triar els 50 candidats que millor complien els requisits establerts en aquesta convocatòria de beques. 

Suport integral a l’excel·lència acadèmica i investigadora

El programa de beques de la Fundació "la Caixa" va néixer el 1982 amb l’objectiu de fomentar la mobilitat internacional i impulsar la formació d’excel·lència i la investigació en les millor universitats i centres d’investigació del món, a través del seu programa de postgrau a l’estranger. Més endavant, amb els programes de doctorat i postdoctorat a Espanya i Portugal, es va apostar per atraure i retenir el millor talent investigador espanyol i internacional, i fomentar la investigació puntera a la península ibèrica. Durant aquests 40 anys són ja més de 5.400 els estudiants i investigadors que han obtingut una d’aquestes beques.

Ara, amb el nou programa de beques de grau de la Fundació "la Caixa", l’entitat cobreix totes les etapes de la formació universitària i postuniversitària, al mateix temps que fa un nou gir i combina, per primera vegada, l’excel·lència acadèmica que tant caracteritza aquestes ajudes amb l’equitat social. El pressupost de la primers convocatòria d’aquest programa és de 2,3 milions d’euros.

Podeu obtenir més informació sobre el programa de beques aquí.

Per resoldre qualsevol dubte sobre aquest programa de beques, es pot escriure al correu: beques@fundacionlacaixa.org

stats