BBVA AMB LES NOVES TECNOLOGIES
Microsites 12/07/2019

“Seguim treballant en la creació d’experiències basades en dades per donar resposta a les necessitats dels clients”

Entrevista a Luz Martín Manjón, responsable de producte digital de BBVA Espanya

Judit Monclús
3 min
Luz Martín Manjón és responsable de Producte Digital de BBVA Espanya / BBVA

Programa el teu Compte és el nou servei digital que BBVA ofereix als clients a través de la seva app. Permet personalitzar la gestió del dia a dia de les finances personals d’una manera pràctica i senzilla.

En què consisteix Programa el teu Compte i quins avantatges aporta al client?

És una nova funcionalitat dins de l’aplicació que té com a objectiu ajudar els clients a gestionar el seu dia a dia, automatitzant certes accions mitjançant regles senzilles que d’una altra manera requeriria haver d’estar pendents per fer-les de manera manual i de forma recorrent. Amb les regles que hem posat en mans dels clients hem intentat cobrir dues grans necessitats: gestionar fàcilment els saldos dels comptes per evitar ensurts i haver de passar diners d’uns comptes a uns altres, i accionar l’estalvi de manera fàcil i sense esforç.

Les regles escollides s’adapten a les necessitats dels clients?

Hem començat per regles que ja eren conegudes pels clients, com les de gestió de saldos. La regla de saldo mínim permet al client fixar una quantitat mínima de saldo que vol tenir al seu compte. Quan el saldo baixa d’aquesta quantitat, el que falta es traspassa des d’un segon compte. Amb la regla de saldo màxim passa exactament el mateix que a l’anterior, però a la inversa: quan se sobrepassa certa quantitat, els diners sobrants van cap a un altre compte. També posem a la disposició dels clients la regla de l’estalvi de nòmina, amb què pot escollir quin percentatge traspassa a un segon compte cada vegada que se li aboni la nòmina i, així, incloure l’estalvi en la planificació de despeses. Altres clients prefereixen la regla d’estalvi de final de mes, que permet fer un traspàs automàtic d’un percentatge dels diners estalviats durant trenta dies a un segon compte. També tenim la regla d’estalvi de pressupostos, mitjançant la qual els diners no gastats d’un pressupost en una categoria de despeses passen a un compte d’estalvi en lloc de tornar a estar disponibles al compte habitual. Per acabar, per als que prefereixen guardar els canvis del que compren en una guardiola, tenim la regla de l’arrodoniment de targeta. Aquesta regla permet establir un arrodoniment a l’euro en les compres fetes amb targeta de dèbit i guardar en un altre compte els cèntims que sobren. El client podrà multiplicar aquest arrodoniment per quatre, perquè la quantitat estalviada sigui més gran.

Han fet proves amb clients per valorar el 'feedback'?

Sí, ho hem fet i el 'feedback' sempre ha sigut molt bo. De fet, els clients ens demanen més regles i ens aporten idees sobre les que hem posat en marxa.

Quines són les regles més utilitzades?

La del saldo mínim i la de l’arrodoniment. Fins ara, tenim un total de 14.500 regles actives. Del total, 4.500 regles són d’arrodoniment i 3.300 d’estalvi de nòmina, mentre que 1.500 ho són d’estalvi a final de mes.

Per què BBVA té aquesta línia de treball basada en l’estalvi?

Un dels motius de més estrès de la gent, en general, són els diners i haver de fer front a imprevistos. El client escull en cada moment què vol fer, si vol estalviar o no. És una decisió personal. Nosaltres només posem a la seva disposició tota la informació sobre els seus ingressos i despeses, però és el client qui decideix fer-ho o no.

Quins altres llançaments tenen previstos?

Aviat inclourem més possibilitats per cobrir necessitats de gestió del dia a dia i també noves formes d’estalvi de manera automàtica, així com millores en les regles actuals.

stats