Especials 12/10/2021

HM CIOCC Barcelona, pioner en diagnòstic, tractament i recerca oncològica

El centre integral oncològic d’HM Hospitales està equipat amb un innovador bloc quirúrgic i amb l’equipament més avançat de diagnòstic per la imatge

3 min
Espai per rebre tractament oncològic a l’HM CIOCC Barcelona.

n el marc de l’objectiu d’oferir una assistència integral i de la màxima qualitat també a Barcelona, HM Hospitales va decidir fa tres anys obrir un nou Centre Integral Oncològic Clara Campal (HM CIOCC Barcelona) a les seves dependències de l’hospital HM Nou Delfos. El centre, dirigit pel reconegut oncòleg Joan Albanell i coordinat pel prestigiós oncòleg Jordi Remon, es caracteritza per abordar cada tipus de tumor a través de comitès mèdics multidisciplinaris que busquen oferir al pacient un tractament a mida amb les millors opcions diagnòstiques i terapèutiques. Un abordatge que es fa conjuntament amb els centres HM CIOCC Madrid i Galícia, cosa que contribueix a analitzar cada cas i personalitzar-ne el tractament, així com a integrar la tasca assistencial, docent i investigadora del Grup a la perfecció. 

Humanització del servei

Cada comitè està coordinat per un oncòleg mèdic, cadascun d’ells especialitzat i de referència per a cada tipus de càncer concret. De manera consensuada s’organitzen les proves i consultes que calguin durant les fases de diagnòstic, tractament i seguiment, etapes durant les quals el pacient, en funció de les necessitats, també tindrà accés a especialistes en diagnòstic per la imatge, anatomia patològica, cirurgia oncològic, oncologia radioteràpica, suport psicològic i biologia molecular, entre altres. 

HM CIOCC Barcelona disposa de programes en càncer de mama, de pulmó, digestiu, ginecològic i urològic, tumors cerebrals i onco-hematologia, així com un consell genètic del càncer coordinat amb el CIOCC de Madrid. Per desenvolupar la seva tasca assistencial, el centre compta amb vuit consultoris mèdics i catorze punts de tractament en hospital de dia, ubicats bé en habitacions individuals o bé en butaques en sala compartida. Igualment, disposa d’una àrea habilitada per a extraccions de sang i una sala de visita mèdica i d’infermeria. La integració dels espais de consulta i tractament permet, al seu torn, millorar l’experiència dels pacients i humanitzar la seva relació amb els professionals del servei..

Façana de l'HM Nou Delfos

Accent en la investigació

HM CIOCC Barcelona també va néixer amb l’objectiu de consolidar-se en un altre dels àmbits en què es fonamenta l’oferta d’HM Hospitales, la investigació. Per això, des de la posada en marxa va ser inclòs en l’acord d’HM Hospitales amb The START Center, grup nord-americà líder en assaigs clínics de fases primerenques, per tal de desenvolupar la Unidad de Ensayos Clínicos en Fase I START - HM CIOCC. Des que el 2008 es va iniciar l’acord, la unitat ha ofert tractaments innovadors a més de 2.000 pacients, ha desenvolupat uns 200 assaigs clínics, ha format més de 20 oncòlegs en investigació clínica inicial i, ben aviat, engegarà un programa d’assaigs clínics en pediatria oncològica, el primer d’aquesta naturalesa a Espanya i pioner també a Europa a nivell privat..

Fa dos anys l’acord, que en primera instància només afectava l’HM CIOCC de Madrid, va estendre’s als de Barcelona i Galícia. “Incloure a l’acord els nostres equips de les dues ciutats és un pas més per consolidar la xarxa assistencial i garantir l’igual accés a aquests fàrmacs a tots els nostres pacients, siguin on siguin”, afirma Juan Abarca Cidón, president d’HM Hospitales. Al marge de la recerca en el marc de l’acord, HM CIOCC Barcelona també desenvolupa investigacions pròpies o en col·laboració amb el centre de Madrid, amb el qual treballa en un projecte sobre diagnòstic precoç en càncer de còlon amb biòpsia líquida i en un projecte FIS de biòpsia líquida en càncer de pulmó. La tercera pota de l’equació, la docència, s’ha cobert a través de les classes d’oncologia impartides al grau de medicina de la UIC Barcelona, els alumnes del qual també poden rotar a HM CIOCC Barcelona.

Suport tecnològic del més alt nivell per a l’HM CIOCC

HM CIOCC Barcelona està equipat amb un innovador bloc quirúrgic i i un hospital de dia especialitzat. El centre també ha incorporat la ressonància magnètica 3 Tesles, el PET-TAC –sistema híbrid de diagnòstic per imatge que integra un PET amb la tecnologia més avançada de vidres LSO i el TAC de 160 talls d’altes prestacions–, i la Torre Novadaq, que aplica la realitat augmentada en cirurgia mitjançant la tecnologia de fluorescències, la qual permet tractar de manera més segura, entre altres, el càncer d’estómac i còlon. Properament, el centre disposarà de servei de radioteràpia intraoperatòria. També disposa de l’escàner vertical EOS en 3D. Es tracta del primer hospital de l’estat espanyol que compta amb aquest servei, que permet obtenir imatges en menys de 15 segons tot emetent una radiació fins a un 85% més baixa que els sistemes radiològics tradicionals. Un sistema ràpid, indolor i sense cap mena de contraindicació.

stats