FORMACIÓ PROFESSIONAL
Microsites 17/12/2019

L’abc de la Formació Professional

Abordem amb José Antonio Andrés, subdirector de Programes i Projectes, i Pilar Nus, subdirectora d’Ordenació de la Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, diversos dubtes que existeixen a l’entorn de la Formació Professional

E. Escolán
5 min
José Antonio Andrés, subdirector de Programes i Projectes

Com puc saber si sóc un perfil apte per a fer un grau de Formació Professional?

Tens un perfil apte si vols iniciar-te en una professió i créixer personalment i laboral. Al llarg de la teva escolarització i en la relació amb el teu entorn segur que has pogut explorar els teus interessos i coneixes la teva vocació per dedicar-te a una o altra professió. Convé que consideris obtenir informació sobre el mercat laboral i les condicions de les feines a cada sector. Finalment, pots valorar els diferents ensenyaments professionals:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

Condicionarà la meva nota d’ESO el tipus de grau d’FP i família professional a la qual puc optar?

Amb el graduat d’ESO pots accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà. En alguns casos, però, la teva nota mitjana pot arribar a condicionar l’accés al cicle de la teva elecció. Cada any, a la regulació sobre l’accés a FP s’indica que amb el graduat d’ESO es pot accedir, però hi ha determinats cicles formatius, que s’estudien en determinats centres educatius, en què la demanda de places és superior a l’oferta i, en aquest cas, el centre educatiu no pot admetre tothom. Les llistes d’admesos s’ordenen segons la nota mitjana d’ESO. Per aquest motiu, és convenient indicar més d’un centre educatiu en la formalització de la preinscripció, prioritzant el teu ordre de preferència. Tot i això, si no pots entrar en el cicle formatiu que desitges, o al centre educatiu que vols, podrem proposar-te alternatives dins l’FP.

Quins factors he de valorar a l’hora de triar un cicle formatiu?

Has de ser conscient de les teves habilitats, capacitats i interessos davant de l’aprenentatge. La teva vocació en primer lloc. També són importants les perspectives de feina que consideris que té el sector productiu al qual vulguis accedir.

Val la pena dur a terme els tests d’autoavaluació i orientació que hi ha al meu abast a internet?

Sempre és bo que exploris els teus interessos i capacitats. L’FP t’ajudarà a fer créixer competències com la capacitat de resolució de problemes complexos, el pensament crític, la creativitat, l’adaptació a noves situacions, l’autonomia i presa de decisions, responsabilitats en la feina encomanda, etc. Els tests d’autoavaluació et poden ajudar a descobrir quines són les teves fortaleses i en quins aspectes has de treballar més, però en cap cas has de descuidar els informes d’orientació del teu tutor o de la teva tutora i dels responsables de l’orientació del teu centre.

Cal que consulti els meus professors i orientadors de l’institut, durant la tria? I als meus pares?

Tots els experts coincideixen que l’orientació a l’ESO és una baula important de l’èxit acadèmic a grau mitjà. A vegades, coneixem els diferents cicles formatius només pel seu nom i podem tenir expectatives equivocades. És molt important que tinguis present el consell i les informacions de l’equip docent del teu grup-classe, dels orientadors educatius del teu centre. Ells/es tenen la informació sobre el que et pots trobar al grau mitjà. D’altra banda, les persones adultes del teu entorn et poden donar suport en la teva tria. Fóra ideal que, tot i que la tria d’una professió és teva, poguessis compartir amb la teva família els teus dubtes i inquietuds.

Què puc fer si hi ha un cicle superior que m’agrada però no veig cap de mitjà que m’interessi?

Hauries de consultar quins requisits s’han de complir per accedir a un cicle formatiu de grau superior i preparar-te per obtenir-ne algun. Per exemple, s’organitzen proves d’accés (cal complir requisit d’edat). Pots informar-te a:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/info-general/

Si faig Batxillerat ja no puc fer Formació Professional?

Sí que pots. Pots arribar a fer les dues coses a la vegada (en diferent torn). Si ja has acabat el batxillerat pots matricular-te al cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior que t’interessi.

I a la inversa: si faig Formació Professional puc fer després Batxillerat? També puc accedir a la universitat?

Si t’has graduat en ESO, podries arribar a fer les dues coses a la vegada (en diferent torn). Si ja t’has graduat i ets tècnic o tècnica d’un cicle de grau mitjà podràs accedir directament al batxillerat. Si ja has acabat el teu cicle formatiu de grau superior i, per tant, ets tècnic o tècnica superior, podràs a accedir directament a la universitat, sense obligació de fer les PAU (selectivitat). Només si vols millorar la teva nota mitjana per accedir a la universitat, pots presentar-te voluntàriament als exàmens de les matèries específiques. A més, les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris (ECTS).

Les empreses valoren realment un candidat que tingui un títol d’FP i no un títol d’universitari?

Els departaments de recursos humans de les empreses valoren les dues titulacions, depenent del perfil que busquen. A més valoren altres competències professionals. Dit això, tots els estudis dels experts coincideixen a remarcar la importància dels tècnics i tècnics superiors d’FP en les ofertes d’ocupació. Cal tenir present que es considera que un alt percentatge de les feines del futur encara no existeixen, però el que sí sabem és que les empreses demanaran competències professionals que l’FP et pot ajudar a desenvolupar: enfrontar-te a projectes i reptes nous i haver-los de resoldre treballant en equip. En tot cas, i després d’haver obtingut el títol de tècnic/a superior en formació professional, si l’empresa requereix un professional amb un títol universitari, estaràs en molt bones condicions per tal de formar-te en aquell grau universitari que integri els teus interessos i els de l’empresa.

Quins són els tècnics i tècnics superiors amb un major índex d’inserció laboral un cop acabats els estudis?

Pots consultar-ho a l’Estudi d’inserció laboral. Es tracta d’una enquesta anual als graduats en FP abans dels 9 mesos després d’haver-se graduat:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/insercio-laboral/

Els índex d’inserció laboral més alts són, en famílies industrials: FP Fabricació mecànica, FP Instal·lació i manteniment, FP Transport i manteniment de vehicles, FP Electricitat i electrònica i FP Química; en famílies professionals de serveis a les persones: FP Sanitat, FP Hoteleria i turisme, FP Serveis Socioculturals i a la comunitat; i en famílies professionals de serveis a les empreses: FP Informàtica i comunicació, FP Administració i Gestió, FP Comerç i màrqueting.

És més adient fer Formació Professional Inicial o FP Dual? Quan és millor l’una que l’altra?

L’FP dual també és Formació Professional Inicial. És una forma de fer FP en què alguns aprenentatges els adquiriràs directament en un entorn laboral. I com que, a més, obtens una retribució, pot ser una manera molt engrescadora de fer FP. D’altra banda, fer Formació Professional Inicial no significa que totes les hores del cicle formatiu t’estaràs al teu centre, perquè en FP hi ha un mòdul professional que necessàriament hauràs de fer en un entorn laboral real: la Formació en Centres de Treball (FCT). A vegades, encara que ho vulguis, no et serà possible o convenient fer FP dual. La teva situació particular pot influir. La recomanació seria que et deixis orientar per l’equip docent i tutor/a que et podrà fer una proposta ajustada a les teves necessitats.

I si m’adono, un cop iniciada la formació, que no m’agrada? Puc canviar-me de grau i fins i tot de família professional a meitat de curs?

Perquè no passi això és molt important que hagis fet una bona orientació, t’hagis informat bé i hagis pres la decisió més adequada per tu. No seria el primer cop que algun company teu decideix estudiar el mateix que els seus amics per anar al mateix centre i no haver de separar-se. Has de prendre les teves decisions.

stats