Les iniciatives metropolitanes per ressorgir després del covid-19 troben resposta en el pla ApropAMB

L’AMB posa a l’abast dels ajuntaments metropolitans la seva experiència per ajudar els sectors més afectats per l’impacte de la pandèmia

Judit Monclús
6 min
El suport a l’atenció de la gent gran és al focus del programa ApropAMB

La vida social i econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona ha rebut fortament l’impacte del covid-19. El confinament, les restriccions i les aturades dels darrers mesos han deixat molts sectors profundament afectats i amb uns efectes que, en molts casos, només han fet que evidenciar les mancances ja existents en el si d’aquests diferents col·lectius abans de la pandèmia. És el cas, per exemple, de les dones, que tenen més dificultats per trobar feina que els homes; la gent gran, que necessita assistència o eines que els mantinguin a prop dels seus familiars; o el cas dels emprenedors, que lluiten per tirar endavant els seus negocis amb què enriqueixen el teixit econòmic del territori. Per aquests motius, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol donar suport a les iniciatives municipals que lluitin per pal·liar els efectes de la crisi desencadenada per la pandèmia.

Entre les mesures que ha activat hi ha el Pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis, l’ApropAMB. Les seves línies de treball van encaminades a ajudar persones de perfils vulnerables a les quals la crisi derivada del covid-19 ha impactat en diferents àmbits de la seva vida, com ara a nivell acadèmic i laboral; d’accés a les noves tecnologies; d’orientació i inclusió al mercat de treball; o d’emprenedoria i talent femení, entre altres.

Repartiment dels fons

Dotació de 16,6 milions

El pla compta amb una dotació econòmica total de 16,6 milions d’euros que es distribuiran al llarg de tres anys –4.150.000 d’euros aquest any, 8.300.000 d’euros el 2021 i 4.150.000 d’euros el 2022– entre projectes de suport al petit empresariat, d’inclusió laboral dels joves, de distribució d’aliments i productes de primera necessitat, d’emprenedoria i innovació en femení, i els que estiguin destinats a acostar la digitalització a la gent gran. Aquests diners finançaran les actuacions impulsades pels municipis de la metròpoli de Barcelona, els projectes dels quals s’han de presentar a l’AMB, que serà l’encarregada d’assessorar-los i ajudar-los a l’hora de definir-los i implementar-los.

“L’ApropAMB ha sigut una oportunitat per treballar de manera conjunta i transversal amb l’eix més social. Hi ha una sèrie d’iniciatives i projectes que els ajuntaments podran presentar a l’AMB que transitin pels dos vessants: el dels projectes socials que incorporen i situen al centre les persones i les seves necessitats, i el de l’empresa. La mecànica és que l’ajuntament ens presenta un projecte que pot néixer d’una col·laboració público-privada del seu municipi i nosaltres l’ajudem a tirar-lo endavant i a trobar l’encaix en les diferents accions que vulguin fer després de presentar-lo. Llavors, un cop aprovat, el financem al 100%”, explica Anna Hernández, directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB.

La inclusió laboral dels joves és fonamental

Hernández recalca que no es tracta d’una subvenció, perquè no respon a una situació puntual, sinó que es tradueix en un treball conjunt que dona com a fruit un projecte en l’àmbit econòmic i transversal i que, a més, afavoreix la col·laboració dels ajuntaments amb entitats del tercer sector, empreses, teixit social i societat civil. “El Pla ApropAMB és una resposta eficaç a la pandèmia del coronavirus. Per a l’AMB és molt important posar el focus en temes bàsics per a la ciutadania i, especialment, per als col·lectius més afectats en els darrers mesos. Ara toca reforçar el comerç, reduir la bretxa digital i donar suport als joves, a les dones i a la gent gran”, indica Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

96 projectes presentats

Des del 28 de juliol, quan es va obrir la convocatòria amb l’aprovació del Pla al Consell Metropolità, s’han presentat a l’AMB 96 projectes provinents de 35 ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona i que actualment es troben en fase d’aprovació. Per al repartiment del pressupost de 16,6 milions d’euros es té molt present la visió metropolitana. D’aquesta manera, es recorden les singularitats de cada municipi per donar-los respostes adaptades i personalitzades. El termini de presentació de projectes es tancarà el 30 de juny del 2022 o quan s’esgotin les partides que s’hi han destinat. “En tot cas, demanem innovació, accions que creïn valor i que aportin a la societat”, recorda Héctor Santcovsky, director de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’AMB.

“Els ajuntaments coneixen el territori i les necessitats de primera mà. En alguns casos, potser tenen molt clar quin projecte engegar i el focalitzen en un tema molt concert però, si no és el cas, és molt aconsellable que facin itineraris que passin per diferents sectors i diferents agents. L’important és tenir aquesta manera de treballar de cara al futur perquè les maneres de generar projectes seran així, aglutinant els sectors social, públic i privat. En el cas de l’ApropAMB, el nostre objectiu principal és l’economia municipal, que és la que està més mancada i a la qual li costarà més sortir-se’n”, afirma Hernández.

Santcovsky assenyala que tots els treballadors de l’AMB s’han implicat en aquest projecte. “Els tècnics de comerç, els d’economia circular, els de promoció industrial, etc., treballen directament a l’ApropAMB, però no fan de tècnics, fan de consultors. És una novetat en el model de relació. Abans orientàvem sobre projectes, ara ens hem proposat acompanyar aquests projectes”.

L’advocada Salomé Jorge

Emprèn i innova en femení, la iniciativa d’ApropAMB per donar suport a les dones i reduir les desigualtats de gènere

La formació, la capacitació i l’orientació són elements clau del pla de l’AMB perquè les dones puguin desenvolupar projectes propis

L’Organització Internacional del Treball explica en un dels seus informes que les dones constitueixen un alt percentatge de les persones que treballen a temps parcial, en sectors informals i en un mercat laboral segregat i precari. Per aquest motiu disposen de menys recursos per fer front a una crisi però, a la vegada, tenen un paper clau en l’economia domèstica. Per donar suport als projectes que les dones poden desenvolupar, l’eix de suport a les xarxes d’activitat econòmica del municipi del pla ApropAMB ha posat en marxa la iniciativa Emprèn i innova en femení. “El programa no se centra només en reduir les desigualtats, sinó que també posa el focus en les oportunitats laborals i en la realització de projectes. La nostra idea és donar visibilitat i subratllar la situació de la dona perquè tothom parla d’aspectes com la conciliació, però calen mesures concretes”, indica Santcovsky.

En aquest sentit, el programa dirigit a la dona emmarcat en l’ApropAMB dotarà econòmicament projectes d’impuls i ajuts a l’emprenedoria i el talent femení amb un màxim de 5.000 euros per organització o empresa; per al manteniment de llocs de treball –sempre que no s’hagin produït acomiadaments de personal de la mateixa organització o empresa a partir del 14 de març de 2020–; i per a projectes existents d’emprenedoria o de treball autònom i del teixit social relacionats amb la innovació social, la transició i el desenvolupament tecnològic i digital, els ODS, la internacionalització i la sostenibilitat mediambiental. Entre els objectius, també hi ha que els municipis presentin projectes per generar noves oportunitats de cooperació en xarxa per a l’ocupació, la capacitació i l’adaptació professional de les dones, mitjançant la formació, l’acompanyament personalitzat i el coneixement d’altres experiències. A més, destinarà part del pressupost a despeses de lloguer de local industrial o comercial, espai de coworking privat o oficina situats al municipi, amb un màxim del 50% de la subvenció i per un màxim de 6 mesos.

Consolación, Maite i Mari Carmen, de la perruqueria Donnas

“Abans de la pandèmia, i en el marc dels plans socials, els ajuntaments ja podien presentar projectes en l’àmbit de les polítiques de gènere però vam veure que no ho feien i vam arribar a la conclusió que no prioritzaven aquest tema perquè a l’hora d’executar projectes no els acostumaven a donar preferència. Vam arribar a la conclusió que si posàvem un apartat explícit a l’ApropAMB destinat a la dona, veurien que nosaltres ho identifiquem com un àmbit prioritari”, diu Hernández. La directora de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB reconeix que a la dona li falta capacitació adaptada a les noves necessitats del mercat laboral i que els treballs que pot agafar estan molt relacionats amb la seva capacitat de compaginar-los amb la seva vida personal i familiar.

“Moltes vegades les dones es dediquen a engegar un negoci perquè no han trobat feina, i posar una botiga és una solució. En aquest sector no hi ha gaire professionalització però és que, a més, pel fet de ser dona han de fer front a aspectes com el sou, els horaris, la conciliació, la bretxa de gènere, etc. Així que nosaltres entenem que un ajuntament pot tenir projectes específics per a la dona i pot incloure dones en altres programes que no són estrictes d’aquesta línia”, afirma Hernández. En aquest sentit, explica que el pla ApropAMB també subratlla aspectes de formació, capacitació i orientació perquè les dones puguin desenvolupar projectes propis.

La igualtat de gènere, fita de l’AMB i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU

L’ONU va aprovar l’any 2015 l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la llibertat amb la intenció de millorar la vida de les persones. L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que inclouen aspectes a materialitzar com ara l’eliminació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, el disseny de les ciutats i la igualtat de la dona, entre altres. El pla presentat preveu la consecució d’aquests objectius en un termini de 15 anys.

Entre aquests 17 ODS, el cinquè és aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes, objectiu que s’alinea clarament amb un dels propòsits del programa ApropAMB. Tal com explica el text de l’ONU, posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes no és només un dret humà bàsic, sinó que també és capital per al desenvolupament sostenible. El seu empoderament té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenvolupament mundials. A més, en l’actual context de pandèmia, s’ha fet evident el perill de revertir les fites assolides en aquest sentit i l’agreujament de les desigualtats existents entre gèneres, motiu pel qual l’ONU demana posar les dones i les nenes al centre dels seus esforços per aconseguir la recuperació.

stats