Microsites 05/07/2018

Innovar per crear ocupació a l’àrea metropolitana de Barcelona

L'AMB inclou una nova línia d'actuació en els plans socials per afavorir la inserció laboral

Judit Monclús
4 min
A Barberà del Vallès, un col·lectiu format per dones té cura d’uns horts amb finalitat social.

Canviar un entorn determinat amb noves fórmules que permetin la creació de llocs de treball. És el que persegueixen els Projectes Singulars que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la intenció també de reforçar la dinamització de noves oportunitats per a la inserció sociolaboral i de millorar la qualificació professional dels aturats. Els col·lectius vulnerables, els joves, les dones, el medi ambient i l’economia social són els cinc eixos que vertebren les iniciatives que s’han desplegat per primer cop aquest any.

A Barberà del Vallès, la Fundació Barberà Promoció ha concebut un programa de foment de l’ocupació i del cooperativisme a través de la gestió d’uns horts socials per part d’un col·lectiu format exclusivament per dones. “Hi incorporem una mirada de gènere important tenint en compte que som les dones les que patim més la situació d’atur i de precarietat en l’àmbit laboral, també en un sector que està prou masculinitzat: el vinculat a l’horticultura”, afirma Eva Ortigosa, tècnica de Foment de l’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. El projecte no respon només a la intenció de contractar durant un any -de febrer del 2018 a febrer del 2019- deu dones, més una dinamitzadora de grup, perquè treballin l’impuls i el desenvolupament d’un hort social al territori, sinó que també s’ha gestat perquè aquest període es tradueixi en la preparació d’un projecte propi d’autoocupació en el marc de l’economia social i solidària; és a dir, amb una fórmula de gestió cooperativa. Les edats de les membres que formen part d’aquest projecte singular van dels 38 als 65 anys. “Són persones que provenen d’una situació d’atur de llarga durada, amb nivells de formació poc elevats i amb trajectòries laborals amb moltes interrupcions i situacions de vulnerabilitat”.

Les persones que porten a terme la iniciació, l’explotació i el manteniment d’aquests horts socials a Barberà del Vallès compten amb un contracte laboral d’un any i han de completar 700 hores de formació especialitzada al llarg d’aquest temps. “S’hi inclouen competències bàsiques com català, càlcul o informàtica, i aspectes més transversals, com negociació o tècniques de comunicació, per passar també cap a una formació més professionalitzadora, que són unes 300 hores d’horticultura”, afegeix Ortigosa.

La formació, la clau

L’aspecte formatiu dels Projectes Singulars és un dels puntals d’aquesta nova línia d’actuació de l’AMB, essencial per contribuir a l’empoderament de la ciutadania, que se’n beneficia i que, en molts casos, deriva en inserció indirecta. És el cas de l’Escola d’Oportunitats de Sant Adrià de Besòs, que intenta acollir joves que han abandonat la secundària perquè puguin tornar a estudiar o decidir-se per opcions formatives que els ajudin a ampliar el seu ventall de possibilitats ocupacionals. “No es tracta només de ser efectius en l’orientació educativa, sinó que tot aquest procés els hauria d’ajudar a tractar sobretot qüestions relacionades amb l’autoestima i la pròpia imatge, ja que el sistema educatiu del qual provenen els ha identificat molt amb el fracàs”, assenyala Txell Paez, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i responsable del projecte.

En el cas de Sant Adrià, el projecte ha consistit en una prova pilot que va durar de gener a juny. Les persones participants eren joves a partir de setze anys proposades arran del projecte Educadors al Carrer del municipi i d’altres entitats que treballen en la formació ocupacional. L’oferta formativa ha consistit en diferents sessions per adquirir habilitats socials i actituds positives, acompanyades de tallers que s’han completat amb períodes de pràctiques en diferents empreses. “Cal evidenciar que el sistema s’ha de repensar perquè aquests joves no es trobin en un impàs com aquest, així com donar a conèixer que necessiten un espai i que volen participar en aquests tipus d’ofertes, ajustades i personalitzades. Hem de donar importància també al fet que sigui el municipi qui generi aquestes oportunitats i que sigui qui s’obri a acollir-los i a fer que es mirin ells mateixos d’una altra manera, cosa que repercuteix de manera positiva en la societat”, afegeix.

Gràfic

30 M€ PER CREAR OCUPACIÓ A L’ÀREA METROPOLITANA

Projectes Singulars és la nova línia d’actuació implantada per l’AMB en el marc del Programa Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals 2016-2019, dotat amb un pressupost global de 30 milions d’euros. Tot i que de moment només hi ha quatre projectes aprovats, es preveu que arribin a la quinzena abans que acabi l’any i que generin un impacte de creació de llocs de treball d’unes 300 persones. El pressupost d’aquests projectes supera els 181.000 euros, amb una contractació directa de dues persones i amb la intenció que l’abast de la inserció laboral superi les altres línies habituals.

Al gener va començar la segona convocatòria del conjunt de plans socials que es realitzen a l’àrea metropolitana, amb un total de 30 projectes aprovats per un import que superava els 9 milions d’euros, dels quals l’AMB n’aporta més de 6. D’aquests projectes, 20 corresponen als tradicionals plans d’ocupació, 3 a l’ajuda a la contractació de persones aturades per part d’empreses, 3 més als ajuts a l’emprenedoria i 4 estan vinculats als Projectes Singulars.

stats