La plataforma Smart AMB, un pas més cap a la transformació digital metropolitana

Aquesta eina digital permet tenir més agilitat i eficiència en la resolució d’incidències en espais públics i en l’àmbit de la mobilitat i la gestió de residus

6 min
Els inspectors de l’AMB o els tècnics municipals, a través de dispositius PDA, poden introduir incidències al sistema

La digitalització de les administracions és, avui dia, una realitat palpable que es troba en clar creixement. Des de l’any 2014 i amb aquest objectiu, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) treballa de manera progressiva per convertir-se en una ciutat de ciutats smart. Per aquest motiu, incideix en la necessitat de prestar serveis digitalitzats als 36 municipis que formen part de la metròpoli barcelonina. Per fer-ho, compta des del setembre del mateix 2014 amb la plataforma Smart AMB, una eina digital que permet a tècnics municipals, entitats i empreses vinculades a l’ens metropolità accedir a dades de gestió metropolitana a través de la interconnexió de sistemes. Aquesta eina afavoreix el treball en xarxa i agilitza les gestions per facilitar i millorar la vida de la ciutadania.

En aquest sentit, la plataforma permet que els consistoris metropolitans puguin conèixer la gestió que fa l’AMB dels respectius espais públics (parcs i platges), detalls de la mobilitat urbana (estat de les parades de bus) i la gestió i tractament dels residus que es troben sota la seva competència. La plataforma, a més, es troba en procés d’actualització per poder incorporar-hi quatre serveis més: la cartografia –que permetrà fer una petició d’actualització del mapa topogràfic del municipi–, l’obra pública –que informarà sobre l’estat dels projectes que es duen a terme als diferents municipis metropolitans–, la gestió de les rondes metropolitanes –oferirà la visualització de les incidències que s’hi produeixin juntament amb un mapa que permetrà als inspectors de l’AMB decidir la ruta d’inspecció– i els rius. En aquest darrer cas, que oferirà la possibilitat de visualitzar les incidències sobre el mapa, una part del servei ja està en funcionament.

Abans de la plataforma Smart AMB tota la resolució d’incidències es feia per telèfon i era un procés llarg i feixuc. Ara, l’ens metropolità pot conèixer a través d’inspectors sobre el terreny o a través de peticions que els fan arribar els tècnics municipals els problemes que necessiten ser atesos. Els consistoris metropolitans poden accedir a la plataforma Smart AMB per fer arribar aquestes peticions i també per fer un seguiment de la gestió de les problemàtiques que puguin sorgir al seus respectius municipis. Des de la seva posada en marxa, l’AMB ha resolt 250.000 incidències a través d’aquesta eina digital. “La plataforma Smart AMB permet que cada ajuntament pugui entendre com solucionem els problemes de la seva localitat competència de l’AMB, però també controlar com ho fem i seguir tot el procés”, assenyala Txus Cruz, editor de continguts digitals de l’AMB. La plataforma s’ha materialitzat gràcies a una inversió de 5,2 milions d’euros de la qual el fons FEDER, a través del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’AMB, ha finançat 2,15 M€. La mateixa AMB hi ha invertit 3,05 M€.

A més de resoldre incidències, la plataforma, que agrupa la informació en un únic sistema, permet fer anàlisis a posteriori de les situacions detectades i prendre decisions. “En el cas de la gestió de parcs i platges, per exemple, els tècnics poden decidir sobre el tipus de flora que es planta en un parc determinat i com evoluciona. Si veuen que determinades espècies no sobreviuen, s’hauran de canviar”, explica Cruz. També assenyala que, si és necessari, part de la informació d’aquesta plataforma passa a l’anomenada SIAMB, que la presenta, per exemple, a la webapp d’Infoparcs, on la ciutadania pot consultar la situació dels parcs metropolitans i les activitats que s’hi desenvolupen.

Evolució de les incidències a la plataforma Smart AMB

Aquest projecte s’emmarca en el conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l’AMB van signar el 2017 per gestionar projectes metropolitans en el programa operatiu d’inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a àmbits com les smart cities, la mobilitat sostenible, l’eficiència energètica o la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural.

Plataforma SIAMB

La plataforma SIAMB i tot l’entorn digital que genera és una altra eina de la qual disposa l’AMB per millorar el servei a la ciutadania i que acompanya la Smart AMB en aquest procés de transformació digital metropolitana. Compta amb l’ajut del fons europeu FEDER, fruit del conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’AMB en el programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

Webs, aplicacions, webapps, sistemes de visualització, dades obertes, plataformes, interactius, cercadors i administració electrònica són les eines digitals que controla aquesta plataforma, que permet, entre altres opcions, la possibilitat d’interconnectar sistemes i oferir dades per a la seva reutilització, tant de manera externa com interna. L’evolució de la plataforma SIAMB és constant i actualment l’ens metropolità treballa en la creació de la carpeta ciutadana en el marc de l’administració electrònica o e-administració. Aquesta eina permetrà que la ciutadania disposi d’un espai personal on podrà consultar l’estat de la seva relació amb l’AMB i tenir un accés estructurat i transparent a les dades que l’administració metropolitana disposa dels seus habitants.

En una primera fase, la carpeta ciutadana oferirà informació sobre les dades que té de cada usuari i sobre les que tenen relació amb l’administració: estat de les cites prèvies, subscripcions a productes digitals, informació sobre formularis oberts (inscripcions a activitats, queixes o consultes a atenció ciutadana, etc.), verificació d’entrades a registre (instàncies realitzades) o consulta de l’estat de les notificacions creades. La fase següent implicarà la incorporació de noves funcionalitats, com ara la consulta de la tramitació electrònica, entre d’altres.

Exterior de la planta de tractament integral dels residus municipals d’Hostalets de Pierola

Control digital de la gestió dels residus i les males olors

La plataforma Smart AMB permet fer un seguiment detallat i constant de l’evolució d’una incidència, i això ajuda que tant el mateix ens metropolità com els ajuntaments prestin un millor servei a la ciutadania  

Una de les funcions que permet la plataforma Smart AMB és la gestió i el tractament dels residus; es a dir, d’aquelles incidències que es poden produir en aquest àmbit, ja que recull les queixes derivades de, per exemple, neteja, manteniment, soroll, obres i males olors provinents d’equipaments ambientals metropolitans. El funcionament és molt senzill i directe: un tècnic municipal entra al portal “ajuntaments”, on pot consultar quina és la situació dels serveis metropolitans al seu municipi en temps real. A les seccions d’incidències de la plataforma, els tècnics poden filtrar els llistats per trobar fàcilment la que busquen i comprovar-ne els detalls: la informació introduïda pels mateixos tècnics municipals o pels inspectors de l’AMB en el moment de crear la incidència a la plataforma, la informació que introdueix el tècnic validador, així com fotos que ajuden a visualitzar la incidència, les ordres de treball associades, les modificacions que se n’hagin fet, les converses entre els tècnics i el mapa que ubica la incidència produïda. Des de l’AMB es valida la incidència i s’assigna la seva resolució al tècnic o empresa encarregat de gestionar-la perquè la resolgui. Un cop resolta, un inspector de l’AMB avalua com s’ha solucionat i en tanca el procés.

“L’AMB dona servei a altres administracions. Amb aquesta plataforma, podem mostrar a cada municipi que estem treballant i fem la feina que ens toca. La persona que va a reparar la incidència és un tècnic de l’AMB, però, d’aquesta manera, s’informa el municipi de les incidències i de la seva resolució”, explica Cruz. Tots els canvis introduïts a la plataforma s’actualitzen perquè des dels municipis es pugui comprovar que la incidència s’ha resolt de manera satisfactòria. D’aquesta manera, tant els consistoris com l’AMB poden assegurar el millor servei per a la ciutadania.

“La resolució d’incidències per males olors s’integra amb informació meteorològica, de manera que també s’informa de la trajectòria del vent. Un dels potencials de la plataforma Smart AMB és visualitzar informació sobre els mapes, ja que els inspectors les poden ubicar millor i decidir quin itinerari seguir per resoldre-les. El fet de tenir aquesta informació permet prendre decisions més eloqüents i millorar l’eficiència de la feina que duem a terme”, indica Jordi Pi, gestor de projectes de sistemes d’informació de l’AMB. Des de la seva posada en marxa l’any 2014, l’AMB ha rebut un total de 1.284 incidències comunicades en l’àmbit dels residus i 899 queixes que s’han traslladat a la plataforma perquè puguin ser resoltes.

stats