Lluita contra la contaminació

Les zones de baixes emissions, un compromís metropolità amb la salut dels ciutadans

L’àrea metropolitana de Barcelona ha estat pionera en la implantació de ZBE a l’Estat, amb resultats que n'avalen l'eficàcia

3 min
Panell informatiu de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a les Rondes de Barcelona

La mala qualitat de l’aire causa més de 3.000 morts cada any a la metròpolis de Barcelona. De fet, l’evidència científica que vincula contaminació i salut és àmpliament coneguda. “Concretament, els vehicles són els causants del 80% de les emissions que respirem en l’entorn metropolità”, afegeix Marc Iglesias, cap de servei de mobilitat sostenible de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Mesures implantades a la Zona de Baixes Emissions

Març

2017

Juny

2020

Juny

2022

Setembre

2020

Setembre

2021

Abans ZBE Permanent

ZBE Permanent en moratòria

ZBE Permanent sancions a turismes i motocicletes

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes i furgonetes

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes, furgonetes, camions i autocars petits

L’emissió de contaminants a l'àmbit ZBE Rondes BCN

Des del març del 2017 al juny del 2022

NOx

PM10

PM2,5

Black Carbon

-12,5%

-18,7%

-29,6%

-52,0%

Mesures implantades a la

Zona de Baixes Emissions

Març 2017

Abans ZBE Permanent

Juny 2020

ZBE Permanent en moratòria

Setembre 2020

ZBE Permanent sancions a turismes i motocicletes

Setembre 2021

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes i furgonetes

Juny 2022

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes, furgonetes, camions i autocars petits

L’emissió de contaminants

a l'àmbit ZBE Rondes BCN

Des del març del 2017 al juny del 2022

Black

Carbon

PM2,5

NOx

PM10

-12,5%

-18,7%

-29,6%

-52,0%

Mesures implantades a la

Zona de Baixes Emissions

Març 2017

Abans ZBE Permanent

Juny 2020

ZBE Permanent en moratòria

Setembre 2020

ZBE Permanent sancions a turismes i motocicletes

Setembre 2021

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes i furgonetes

Juny 2022

ZBE Permanent sancions a turismes, motocicletes, furgonetes, camions i autocars petits

L’emissió de contaminants

a l'àmbit ZBE Rondes BCN

Des del març del 2017 al juny del 2022

Black

Carbon

PM2,5

NOx

PM10

-12,5%

-18,7%

-29,6%

-52,0%

La lluita contra les emissions és primordial per motius de salut pública, però hi ha un factor que ho fa especialment urgent. És l'efecte negatiu específic sobre els infants. Ens en parla la pediatra Núria Pericas, membre del grup de treball de Salut Mediambiental de la Societat Catalana de Pediatria:

Com afecta la contaminació als infants, segons la pediatra Núria Pericas

Per tot plegat, des de l’ens metropolità es treballa per reduir els vehicles contaminants que hi circulen, ja que s’ha comprovat que és la mesura més efectiva. “Segons l’Aliança Europea de Salut Pública, la implantació de les zones de baixes emissions és la mesura de mobilitat més eficaç per lluitar contra la contaminació, perquè restringeixen la circulació als vehicles més contaminants. Per això és tan rellevant l’establiment d’aquestes zones, una mesura àmpliament estesa a Europa des de fa més d’una dècada”.

A finals del 2021, l’Agència Europea del Medi Ambient va indicar que la ZBE Rondes de Barcelona era la mesura més efectiva per reduir els nivells de contaminació i per avançar cap al compliment dels llindars europeus i de l’OMS. De fet, xifrava la reducció d’emissions a Barcelona en un 30%. Si bé la ZBE Rondes de Barcelona és la més coneguda, també se n’han implantat a Sant Joan Despí i a Sant Cugat de Vallès. “I en un futur, arran de l’aprovació de la llei de canvi climàtic, es preveu desplegar zones de baixes emissions en ciutats de més de 50.000 habitants i a les de més 20.000 que tinguin problemes de contaminació atmosfèrica”, apunta Iglesias.

Actualment, altres municipis han presentat actuacions per implantar zones de baixes emissions. És el cas de Badalona, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans i Cerdanyola del Vallès. “L’AMB i els ajuntaments implicats en les ZBE Rondes de Barcelona hem estat pioners en implantar aquest model, que ara es traslladarà a altres zones de l’estat espanyol. De fet, estem col·laborant amb el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i amb la Direcció General de Trànsit en aquest sentit”, assenyala Carles Conill, director de serveis de mobilitat sostenible de l’AMB.

Menys del 2% de vehicles contaminants

L’establiment de les ZBE Rondes de Barcelona ha reduït la circulació dels vehicles més contaminants, que han passat de constituir més del 20% el 2017 a menys del 2% actualment. A més, també s’han reduït els principals contaminants. Concretament, les emissions de PM10 dels vehicles circulants s’han reduït un 20% i les de diòxid de nitrogen (NOX) un 50%, segons dades de l’AMB, que també ha treballat per acompanyar les persones més vulnerables que continuaven utilitzant vehicles potencialment restringits.

“Estem particularment orgullosos que l’àrea metropolitana hagi aconseguit la totalitat dels 40 milions d’euros als quals optava dels fons Next Generation destinats a fer zones de baixes emissions i a la digitalització del transport públic. Si sumem els ajuntaments metropolitans, entre ells, Barcelona, que també han optat a aquests ajuts, ens movem al voltant dels 158 milions d’euros per dur a terme aquests objectius, que no deixa de ser un dels impulsos més grans que hi ha hagut en aquest país en matèria de mobilitat sostenible”, recalca Conill.

Tal com assenyala Mariona Conill, tècnica de mobilitat de la Secció de Mobilitat Sostenible de l’AMB, aquests ajuts es destinen a la digitalització i electrificació del transport públic i a millorar infraestructures que permetin un canvi d’hàbits en paral·lel a la implantació de les zones de baixes emissions. De fet, la partida destinada a la compra d’autobusos elèctrics n’ha permès adquirir 150. “A l’AMB tenim la flota més electrificada de l’estat, hem estat els primers a implantar les zones de baixes emissions i també pioners en la implantació d’altres mesures, per això hem sigut una de les administracions que hem pogut obtenir més diners, perquè estàvem més preparats”, subratlla Iglesias.

Mesures i alternatives
Per fomentar el canvi d’hàbits i la mobilitat activa i sostenible

T-Verda Metropolitana

3

anys

=

desballestar un vehicle contaminant

transport públic gratuït

Més de 14.000 targetes verdes emeses

Més de 14.000 vehicles desballestats

Tarifa única per al

transport metropolità

36 municipis metropolitans i preu d'una zona ATM

Transport públic metropolità:

Bus Metropolità i metro

231

8

línies de

Bus Metropolità

línies de metro

1.901

181

vehicles a la flota de Bus Metropolità (AMB i TMB)

trens

626 híbrids

31,4%

64 elèctrics

3,16%

363 de gas

18,23%

AMB Aparcaments

d’intercanvis P+R

P

7.858

579

9

aparcaments

d’intercanvi (P+R)

places

usuaris registrats

Disponible a 7 municipis

• Castelldefels

• Sant Joan Despí

• Sant Just Desvern

• el Papiol

• Cervelló

• Cornellà

• Viladecans

Bicicleta

Bicibox

175

6

2.236

estacions

(aparcament segur de bicis)

espais de gran capacitat

places

17.694

21

usuaris

municipis

E-Bicibox

Prova pilot de bici metropolitana compartida que donarà pas al nou sistema de bici pública metropolitana AMBici

Bicivia

Xarxa pedalable metropolitana

9

+500

eixos

quilòmetres

11 electrolineres i

11 fotolineres

19

8.554

15.500

municipis

usuaris

recàrregues

Energia estalviada

548.386 kWh

Electrolineres

102.386 kWh

Fotolineres

T-Verda Metropolitana

3

anys

=

desballestar un vehicle contaminant

transport públic gratuït

Més de 14.000 targetes

verdes emeses

Més de 14.000 vehicles

desballestats

Tarifa única per al

transport metropolità

36 municipis metropolitans i preu d'una zona ATM

Transport públic

metropolità:

Bus Metropolità i metro

231

8

línies de

Bus Metropolità

línies de metro

1.901

181

vehicles a la flota de Bus Metropolità (AMB i TMB)

trens

626 híbrids

31,4%

64 elèctrics

3,16%

363 de gas

18,23%

AMB Aparcaments

d’intercanvis P+R

P

7.858

9

579

aparcaments

d’intercanvi (P+R)

places

usuaris registrats

Disponible a 7 municipis

• Castelldefels

• Sant Joan Despí

• Sant Just Desvern

• el Papiol

• Cervelló

• Cornellà

• Viladecans

Bicicleta

Bicibox

175

6

2.236

estacions

(aparcament segur de bicis)

espais de gran capacitat

places

17.694

21

usuaris

municipis

E-Bicibox

Prova pilot de bici metropolitana compartida que donarà pas al nou sistema de bici pública metropolitana AMBici

Bicivia

Xarxa pedalable metropolitana

9

+500

eixos

quilòmetres

11 electrolineres i

11 fotolineres

19

8.554

15.500

municipis

usuaris

recàrregues

Energia estalviada

548.386 kWh

Electrolineres

102.386 kWh

Fotolineres

T-Verda Metropolitana

3

anys

Més de 14.000 targetes verdes emeses

=

desballestar un vehicle contaminant

transport públic gratuït

Més de 14.000 vehicles desballestats

Tarifa única per al transport metropolità

36 municipis metropolitans i preu d'una zona ATM

Transport públic metropolità: Bus Metropolità i metro

8

181

231

1.901

línies de

Bus Metropolità

vehicles a la flota de Bus Metropolità (AMB i TMB)

línies de metro

trens

626 híbrids

31,4%

64 elèctrics

3,16%

363 de gas

18,23%

AMB Aparcaments d’intercanvis P+R

7.858

9

579

places

aparcaments

d’intercanvi (P+R)

usuaris registrats

Disponible a 7 municipis

• Castelldefels

• Cervelló

• Sant Just Desvern

• Viladecans

• Sant Joan Despí

• Cornellà

• el Papiol

Bicicleta

Bicibox

175

6

2.236

17.694

21

estacions

(aparcament segur de bicis)

espais de gran

capacitat

places

usuaris

municipis

E-Bicibox

Bicivia

Prova pilot de bici metropolitana compartida que donarà pas al nou sistema de bici pública metropolitana AMBici

Xarxa pedalable metropolitana

9

+500

eixos

quilòmetres

11 electrolineres i 11 fotolineres

Energia estalviada

548.386 kWh

Electrolineres

102.386 kWh

Fotolineres

19

8.554

15.500

municipis

usuaris

recàrregues

stats