Especials 22/04/2021

El Port de Barcelona genera prosperitat apostant per la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica

Superar els 70.000 M€ de valor del comerç exterior, arribar als 40.000 treballadors i electrificar el 50% dels molls de contenidors i ‘ro-ro’ són algunes de les fites fins al 2025

3 min
Imatge de les instal·lacions de Port de Barcelona

El Port de Barcelona camina cap al futur amb l’objectiu de ser molt més que un port: esdevenir el hub logístic més smart de la Mediterrània. És a dir, una infraestructura logística sostenible, multimodal, àgil, resilient i transparent, consolidada com un espai multidisciplinari on conflueixin tots els mitjans de transport, independentment de l’origen i el destí de les mercaderies. Un port construït sobre els pilars de la sostenibilitat econòmica, mediambiental i social, líder en innovació i tecnologia. I tot, per seguir generant prosperitat econòmica en la societat.

Així ho recull el IV Pla Estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona, un document que també dibuixa el que ha de ser el port del futur, allà cap al 2040: un hub logístic líder a Europa, altament diversificat i amb multiplicitat d’usos: un centre intermodal continental; una plataforma logística regional; un hub de combustibles nets; una plataforma d’economia circular; un districte tecnològic de l’economia blava i un hub d’innovació i formació en robòtica. Serà, també, un port plenament integrat amb la ciutat.

IV Pla Estratègic del Port de Barcelona

Una mirada al demà

Però no viatgem tan lluny encara. Mirem d’aquí a 4 anys. Què estarà passant al Port de Barcelona en aquell moment? En l’àmbit de la sostenibilitat social, l’objectiu és que des d’ara i fins l’any 2025, els professionals que hi treballen de forma regular creixin dels actuals 37.000 fins al voltant de 40.000. Aquest eix vol potenciar el capital humà, promovent la formació específica i de qualitat i facilitant la generació de focus de coneixement. Aquesta estratègia, que està orientada cap als interessos de dos grans col·lectius –els treballadors del port i la ciutadania del seu entorn– potenciarà l’emprenedoria i facilitarà el desenvolupament d’un ecosistema d’innovació en l’àmbit de la logística i el transport o l’economia blava que contribueixi a l’atracció del talent. En aquest àmbit també es treballarà per millorar la integració del Port en l’entorn urbà i metropolità, tant urbanísticament com fomentant el coneixement entre la ciutadania. 

Sostenibilitat social

Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, l’any 2025 s’hauran fet avenços importants per reduir en un 50% les emissions de gasos d’efecte hivernacle abans de 2030. Aquesta fita serà possible gràcies a la progressiva implantació d’un nou model energètic que transita cap a una economia neta i circular; a la descarbonització de l’activitat portuària i a la significativa reducció de les seves emissions contaminants. Un exemple d’aquesta estratègia és el progressiu desplegament del Pla d’Electrificació de Molls i altres iniciatives ja en marxa, com l’aposta pel GNL com a combustible de transició, la generació d’energies alternatives, l’escala cada vegada més habitual de vaixells de 0 emissions o el foment de l’ús de combustibles nets com l’hidrogen.

Sostenibilitat mediambiental

En relació a la sostenibilitat econòmica, la idea és arribar fins als 70.000 milions d’euros anuals de valor del comerç exterior. Un creixement que serà possible gràcies al paper del Port de Barcelona com a hub logístic multi-país i multi-regió, enfocat al client i a les empreses de Catalunya, Espanya i el sud d’Europa a través de la provisió de serveis eficients, i a l’exploració de totes les oportunitats per diversificar el negoci portuari, enfortint la nostra resistència a les crisis globals i sectorials. Així mateix, cal atraure nova activitat logística aprofitant les condicions de Barcelona com a plataforma de distribució multi-país i per això és important poder activar sòl logístic a la primera corona metropolitana. I també preveu desenvolupar les infraestructures necessàries per a garantir l’eficiència del Port i l’ampliació del seu hinterland.

Sostenibilitat econòmica

“Per aconseguir totes aquestes fites, comptem amb dues palanques imprescindibles: la digitalització i la innovació. Són aquestes les dues eines principals que estem utilitzant al Port de Barcelona per incrementar la nostra competitivitat, millorar els nostres serveis i mantenir un creixement sostenible”, explica Mercè Conesa, presidenta de l’ens. I recorda que el principal objectiu del Port català és “donar suport al teixit productiu, en tant que motor imprescindible per mantenir el creixement econòmic i, per tant, per fer possible una societat més pròspera”.

El IV Pla Estratègic 2021-2025 del Port de Barcelona és fruit d’un procés participatiu en el qual s’hi han involucrat 200 professionals de la Comunitat Portuària de Barcelona i dels principals grups d’interès de la infraestructura. La nova missió manté l’objectiu de “contribuir a la competitivitat dels clients mitjançant la prestació de serveis eficients“, però la societat i les persones se situen al centre del Pla, tenint com a principal fita la generació de benestar i prosperitat als ciutadans, refermant així l’aposta social i sostenible que ha estat realitzant aquesta infraestructura en els darrers anys i el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Per a més informació consulteu a:

http://www.portdebarcelona.cat/plaestrategic

stats