Com influeix el son en el risc de patir diabetis?

Dormir de manera inadequada es relaciona amb alteracions metabòliques, obesitat i risc de diabetis

TRINITAT CAMBRAS i ANTONI DÍEZ*
2 min
Imatge de la campanya del Col·legi de Farmacèutics

La diabetis de tipus 2 és una patologia metabòlica complexa que es caracteritza per generar nivells alts de glucosa en sang. Pot ser deguda a una deficiència en la producció d’insulina i/o a una resistència a aquesta hormona, que provoca que els teixits no responguin a ella i, per tant, no puguin utilitzar la glucosa correctament.

La diabetis és causada per una barreja de factors genètics i ambientals, dins dels quals s’inclouen una mala alimentació i la inactivitat física. Actualment, hi ha un gran nombre d’evidències que indiquen que el son és també un factor a tenir en compte. Les alteracions del son -incloent-hi el dormir poc, tenir un son fragmentant o alterar els ritmes circadiaris-, es relacionen amb alteracions metabòliques, obesitat i risc de patir diabetis.

La importància de dormir bé i el rellotge circadiari

El son és un estat en el qual predominen els processos de recuperació i en què l’organisme realitza activitats diferents de les que fa durant el dia, essent totes elles necessàries per al seu bon funcionament. L’alternança entre el son i la vigília ve regulada pel denominat rellotge circadiari, una part del cervell que genera espontàniament ritmes d’unes 24 hores. Per tenir un bon estat de salut, el rellotge circadiari ha d’estar ben ajustat amb el cicle de llum i foscor ambientals, de manera que cada dia l’organisme realitzi cada una de les seves funcions a una hora determinada.

Conseqüències metabòliques d’alterar el son

Els mecanismes fisiològics pels quals les alteracions del son produeixen un risc de diabetis són diversos. Dormir poc modifica la despesa energètica de l’organisme, altera la regulació de la temperatura corporal, varia el balanç entre les hormones que estimulen la gana i les que donen sensació de sacietat i augmenta els nivells d’hormones a la nit, com ara l’adrenalina o el cortisol, que incrementen la quantitat de glucosa en sang. Tot plegat dóna com a resultat un risc més elevat de patir alteracions metabòliques, obesitat i diabetis. D’altra banda, dormir poc sol comportar cansament, i cal recordar que l’exercici físic té un paper important en la prevenció i tractament de la diabetis, ja que afavoreix que els músculs consumeixin més glucosa i siguin més sensibles a la insulina.

Regularitat horària

A part de dormir un nombre d’hores suficient, la regularitat dels horaris de son també és important. Moltes vegades les obligacions socials, laborals o escolars poden fer que tinguem uns horaris que comportin riscos per a la salut. El cas més típic és el de les persones amb treball nocturn a torns, però hi ha altres situacions que també poden produir un desajust circadiari, entre elles, un excés de llum a la nit, portar horaris molt diferents entre els dies feiners i dies festius o no esmorzar o sopar massa tard, que afavoreixen una acumulació de lípids en els teixits sensibles a la insulina que incrementa el risc de patir diabetis.

Estil de vida per evitar la patologia

Evitar situacions de desajust circadiari, dormir un nombre d’hores suficient i amb uns horaris regulars, formen part de l’estil de vida a considerar en el tractament i prevenció de la diabetis i en el manteniment de la salut en general.

*Trinitat Cambras i Antoni Díez són professors de Fisiologia a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona

stats