Contigut patrocinat
Especials 30/11/2022

Transformem les polítiques d’ocupació per adaptar-les a cada territori

Govern, món local i agents socials acorden la concertació territorial per garantir polítiques d’ocupació més a prop de les persones i les empreses.

Redacció
3 min
El conseller Torrent i els representants de sindicats, patronals i municipis, durant la presentació de l’acord de concertació.

Adaptar les polítiques d’ocupació a les necessitats de cada territori. Amb aquest objectiu -que suposa una transformació radical en aquest àmbit- el Departament d’Empresa i Treball, CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC, i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM), van signar el passat 21 de novembre l’acord marc per impulsar les polítiques actives d’ocupació a Catalunya mitjançant la concertació territorial. “És un gran avenç perquè permet canviar el disseny de les polítiques d’ocupació, fer-les des del territori i amb diàleg social”, va afirmar el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió.

El disseny d’aquesta nova estratègia, liderada per Empresa i Treball, ha estat possible gràcies a la complicitat dels principals sindicats, les patronals i els ajuntaments. Tots han coincidit en l’aposta per un model de cogovernança en què les entitats locals de cada territori, junt amb els agents socials, s’encarregaran de dissenyar les polítiques actives d’ocupació en funció de la seva activitat econòmica, superant així l’actual model de subvenció i programació anual.

El propòsit d’aquest acord és millorar la vida de les persones i que tinguin més oportunitats laborals vinculades a les demandes del teixit empresarial del país. El nou model beneficiarà tant a les persones com a les empreses. Les persones disposaran de polítiques actives d’ocupació més a prop i de manera integrada, mentre que les empreses disposaran més fàcilment dels perfils professionals que requereixen.

La concertació territorial implica que les parts s’hauran de posar d’acord per identificar les necessitats de cada territori i, de manera consensuada, determinar els objectius, els serveis, el programes i les accions que són prioritàries per portar-los a terme, la qual cosa dinamitzarà el territori i beneficiarà les persones i les empreses.

A més, el sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, serveis i programes per desenvolupar les polítiques d’ocupació, assegurarà la coordinació de tots els recursos, que s’optimitzaran evitant duplicitats en el territori, i permetran millorar les limitacions temporals dels programes i la dependència pressupostària.

L'àmbit territorial de referència de la concertació és la comarca tot i que també es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o en àmbits diferents de la comarca, sempre que se'n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

Com s’aplicarà la concertació?

L’acord signat el 21 de novembre donarà pas a la publicació d’una ordre del Departament d’Empresa i Treball per la qual es regularà el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials que ha de permetre l’entitat representant del territori (una administració local) coordinar les actuacions del territori amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Les estratègies territorials seran elaborades en el marc dels espais de concertació territorial, on els agents que hi participen les implementaran per adequar els serveis i els programes ocupacionals a les necessitats del territori.

L’estratègia haurà de ser presentada davant del SOC perquè sigui reconeguda. Prèviament, requereix l’acord del territori i un pla estratègic amb una diagnosi, planificació consensuades i els serveis i programes ocupacionals que es portaran a terme.

Finançament de les estratègies territorials

Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un contracte programa que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC, integrat pel Govern, les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya i les entitats municipalistes AMC i FMC.

El contracte programa és una eina de cooperació, col·laboració i coordinació que permet establir una relació equilibrada entre el SOC i les Administracions locals, que són les que actuaran com a entitat representant en la planificació, gestió, prestació i implementació de les polítiques actives d’ocupació en el territori.

Els serveis ocupacionals que integraran el contracte programa seran l’orientació professional; la gestió de la col·locació; la qualificació professional; el foment de l’ocupació; l’atenció a les empreses; la promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local i el foment de la contractació; el foment de l’emprenedoria; i la mobilitat geogràfica.

stats