02/08/2021

F de FUTRIS

2 min

Que no us agafi el futris si no hi ha manera que us vingui al cap una altra manera de dir estar de mal humor. Per sort, tenim un meravellós diccionari de sinònims de frases fetes a un cop de clic, en obert per a tots els públics. De fet, és el més complet de la llengua catalana i és obra de la lingüista i professora Maria Teresa Espinal, a qui no li estarem mai prou agraïts. Tant hi podem buscar per conceptes (malhumorat, per exemple) com per frase feta: si hi poseu futris, us portarà a estar de futris dins del concepte malhumorat i allà podreu triar i remenar entre un munt d’expressions sinònimes. Són frases fetes que ja surten en altres diccionaris o reculls publicats (sempre s’especifica en quins) però també n’hi ha “de nou encuny”, és a dir, recollides de la llengua oral o de la llengua literària per l’equip redactor. Són les que duen un quadratí. Així, al costat d’estar de mala jeia o estar de mala lluna també hi trobem estar de mal rotllo o tenir un dia tonto. A més, totes les frases van acompanyades de la seva definició i d’exemples d’ús, cosa que ens les acosta encara més, perquè, encara que no les coneguem, ens ajuda a utilitzar-les. Així, per exemple, ara ja us podria dir, com es diu a Mallorca (també hi ha informació dialectal, en aquest diccionari!), que no estic per coverbos, és a dir, que no estic de bon humor per admetre converses lleugeres (un coverbo, una paraula curiosa que acabo de descobrir, és una “narració anecdòtica de caràcter humorístic”, sens dubte, una bona manera de traduir chascarrillo, al costat de facècia), però no se m’acut cap altre moment millor que l’estiu perquè tothom que vulgui em vingui amb coverbos!

Diccionari de sinònims de frases fetes, de M. Teresa Espinal (en línia des del 2018)

stats