Schubertíada Vilab

Els Quiroga engeguen la Schubertíada amb tot venut

El quartet, amb la mascareta podada, debuta a Vilabertran, on tocarà amb Erica Wise

La Schubertíada aposta pels quartets en la 28a edició

Florian Boesch, Konstantin Krimmel i Malin Byström debutaran a Vilabertran