image-alt

EDUARD VALLORY

Transformació educativa: el repte dels reptes

Aconseguir una educació de qualitat a l’abast de tots des d’una escola inclusiva i orientadora és el gran repte del qual deriven la resta, aquí i al món, i és per això que les Nacions Unides insten a...

Fer irreversible la transformació educativa

Fa poc més d’un any, equips directius de vint-i-cinc centres educatius de característiques diverses que són referents de pràctiques d’aprenentatge avançades i de formació per a molts altres centres i milers...

Actualitzar l’escola

Molts mestres, mares i pares i professionals d’amplis sectors demanen una actualització de l’escola que permeti que tots i cadascun dels infants gaudeixin d’un aprenentatge rellevant i amb sentit, que els...

image-alt

Educació 2030: quina qualitat per a quin aprenentatge

Si segons prenguem unes decisions o altres en educació el nostre país s’assemblarà més a Corea o a Finlàndia, quines triaríem? Molts ens ho hem preguntat aquesta setmana, en el marc del Fòrum Mundial...

Education: what country for what people

There is a motto written below the official sign at Singapore's Ministry of Education: "Moulding the Future of our Nation". Indeed, discussing education requires considering what sort of country we want and...

Educació: modelar el país que volem

Sota el rètol del ministeri d’Educació de Singapur s’hi pot llegir el lema: Moulding the future of our nation [Modelant el futur de la nostra nació]. I, en efecte, parlar sobre educació ha de comportar...