Ingrid Guardiola

Ingrid Guardiola
Investigadora cultural, professora de la UdG i realitzadora