Ingrid Guardiola
Ingrid Guardiola
Investigadora cultural, professora de la UdG i realitzadora