Lluís Torner

Lluís Torner
Director de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya