20/02/2016

Oportunitat per al mòbil i per a Catalunya

1 min

Director de l'Institut de Ciències Fotòniques de Catalunya.La recerca científica i tecnològica busca contínuament traspassar els límits del que és conegut, aportar nous coneixements, noves idees, noves tecnologies. La majoria de les vegades, els resultats condueixen a avenços petits. De tant en tant, però, apareixen idees que al cap dels anys acaben tenint efectes transformadors en diversos sectors industrials, milloren de manera significativa productes i serveis o en creen de totalment nous. L’aparició de nous materials és sempre una oportunitat. Els plàstics en són un exemple. Ara els materials basats en el concepte del grafè tenen un gran potencial. La Unió Europea ha prioritzat la recerca en aquest àmbit, triant-la com un dels anomenats European Flagships de la pròxima dècada. Una de les àrees d’aplicació del grafè són les tecnologies associades a la telefonia mòbil que es presentaran al MWC. Que el congrés dediqui un pavelló sencer al grafè és un senyal de l’interès industrial en les tecnologies associades i del potencial de generació de llocs de treball que representa. Que Catalunya tingui un paper tan destacat, tant en el Flagship europeu com en el pavelló, és una oportunitat que hem d’aprofitar.