M. Àngels Cabasés

M. Àngels Cabasés

La precarietat laboral s’ha instal·lat en el sistema de recerca

La política d’austeritat aplicada com a resposta a la crisi econòmica ha afectat de manera profunda el sistema de recerca –universitats i centres de recerca–, tot i el manteniment i la millora en la posició...

Joves atrapats en l’ocupació precària

L’atur juvenil és un problema estructural que ha crescut de forma alarmant des de l’inici de la crisi, amb unes conseqüències directes per a l’actual generació i, també, per al creixement econòmic del futur...

‘Ni-ni’ o joves en situació de precarietat?

Fa uns dies l’Eurostat, l’agència estadística europea, tornava a posar al centre del debat la problemàtica de l’atur juvenil en publicar la taxa corresponent al 2015 de persones joves menors de 25 anys...

Estem davant d’un ‘jovenicidi’ moral?

Després de 8 anys i mig de crisi, l’esforç ha recaigut sobre els ciutadans, i qui més n’ha patit les conseqüències han estat els col·lectius més febles, especialment les persones joves. Al mateix temps,...