Mariana Mazzucato

Mariana Mazzucato

El gran fracàs del petit govern

Les dècades de privatització, subcontractació i retallades pressupostàries en nom de l’"eficiència" han dificultat significativament les respostes de molts governs a la crisi del covid-19. Al mateix temps,...

La triple crisi del capitalisme

El capitalisme afronta almenys tres grans crisis. Una crisi sanitària, ocasionada per una pandèmia, ha desfermat ràpidament una crisi econòmica de conseqüències encara incertes per a l’estabilitat...

Impedir el feudalisme digital

L’ús i abús de les dades per part de Facebook i altres empreses tecnològiques reben, per fi, l’atenció que es mereixen. Ara que les dades personals esdevenen el bé més valuós del món, ¿els usuaris seran els...

10 anys després de la crisi, molt per resoldre

Després de la crisi financera mundial del 2008, es va configurar un consens segons el qual el sector públic tenia la responsabilitat d’intervenir per rescatar els bancs d’importància sistèmica i estimular...