image-alt

COMPANYS DE VIATGE

RAFAEL ARGULLOL

A la sombra del volcán sagrado

Hubo un tiempo en que los admiradores de 'Bajo el volcán' formaban una suerte de cofradía cuyos miembros se intercambiaban confidencias e informaciones casi esotéricas sobre la novela. No sé si este culto...

Del placer y del dolor

En el colegio religioso donde estudié había un cura, profesor de filosofía para más sorna, que siempre nos advertía: "Guardaos de los epicúreos". Pero, paradójicamente, nunca nos enseñó en qué consistía la...

A l’ombra del volcà sagrat

Hi va haver un temps en què els admiradors de Sota el volcà formaven una mena de confraria, els membres de la qual s’intercanviaven confidències i informacions gairebé esotèriques sobre la novel·la. No sé...

Del plaer i del dolor

En el col·legi religiós on vaig estudiar hi havia un capellà, professor de filosofia per a més inri, que sempre ens advertia: “Guardeu-vos dels epicuris”. Però, paradoxalment, mai ens va ensenyar en què...

Sentits i sentiments

Habitar literàriament la delicada frontera que uneix i separa sentits i sentiments està a l’abast de pocs escriptors. N’hi ha que són mestres en la indagació dels sentiments, i són capaços de...

Més enllà del vel d’ISIS

S empre tenen especial interès les geografies simbòliques establertes pels escriptors: la boira del nord, l’enlluernament del sud, l’horitzó de l’aurora, l’agonia de ponent. Rilke parla de la “muntanya de...

El gran mestre de la negror

A la Frick Collection de Nova York hi ha una extraordinària pintura de Piero della Francesca que s’ha convertit, per a mi, en la representació ideal de Joan de Patmos. És a dir, que me l’he apropiat com a...

El poder del centelleig

V a ser un dels escriptors més lliures del segle XX, i això li va valer crítiques radicals, desqualificacions, abruptes redescobriments, homenatges. També va ser un dels més complexos, dels més poc...

La doble exploració

Com a lector he anat alternant les meves preferències per la Ilíada i per l’ Odissea, des que les vaig llegir per primera vegada. Crec que va ser aquesta última, l’ Odissea, la primera que va arribar a les...

La voluntat de fugir

Va deixar d’escriure l’agost del 1873. Tenia 20 anys. Fins llavors, Arthur Rimbaud havia estat fugint per mitjà de la paraula. A partir de llavors també va sortir de la paraula. M’interessen molt aquestes...

Els lleons I les hienes

Una de les morts més belles de la literatura moderna és la del príncep de Salina a El Guepard. Tomasi di Lampedusa fa que el príncep assisteixi a la seva pròpia agonia i la descrigui en termes tan vius com...

Déu, el mestre i el mariner

Q uan era petit vaig llegir una versió infantil de Moby Dick. Era un text molt reduït en comparació amb l’original, amb belles il·lustracions sobre la vida marinera i la persecució de la balena blanca....

Siluetes lliscant en un paisatge gris

Gairebé tothom lector coneix Georges Simenon pels casos del detectiu Maigret, però l’extraordinàriament prolífic autor va escriure moltes altres novel·les sense el protagonisme del cèlebre detectiu. Algunes...

Acròbates Sense xarxa

E n el seu epitafi va voler que posessin “Va ser l’Individu”; però, en realitat va ser el més contradictori i plural dels individus, el que va usar més màscares, el que es va abandonar creativament a un...

Jugar a ser déu

N o he sigut mai un gran amant de la ciència-ficció, tot i que sí que he llegit amb gust alguns excel·lents escriptors assimilats a aquest gènere, començant per Jules Verne. M’ha encuriosit contrastar les...

Infierno sin paraíso

Si un escritor ha sido controvertido, y directamente detestado por muchos, ha sido Louis Ferdinand Céline. Antijudío, colaboracionista, traidor, Céline es uno de los ejemplos más repetidos cuando se alude...

El poeta que quería vencer al miedo

Lucrecio se propuso vencer al más invencible de los adversarios del ser humano: el miedo. Ya este propósito consagró una de las obras más titánicas de la historia de la literatura. 'De rerum natura' ('De la...

Infern sense paradís

Si un escriptor ha estat controvertit, i directament detestat per molts, ha estat Louis-Ferdinand Céline. Antijueu, col·laboracionista, traïdor, Céline és un dels exemples més repetits quan s’al·ludeix al...

El poeta que volia vèncer la por

L ucreci es va proposar vèncer l’adversari més invencible de l’ésser humà: la por. Aquest propòsit ja va ser consagrat en una de les obres més titàniques de la història de la literatura. De rerum natura (...

La fira de les aparences

A L’home sense qualitats, obra que no va arribar a acabar, Robert Musil va qualificar irònicament de kakànic el fantasmagòric Imperi Austrohongarès de principis del segle XX. En la ment de Musil, el ...

La flor del desierto

Como Mozart, Keats o Schubert pertenece a la constelación de artistas que aun habiendo muerto jóvenes han dejado tras ellos una obra descomunal. Giacomo Leopardi, además de ser uno de los más fundamentales...

La flor del desert

Com Mozart, Keats o Schubert, pertany a la constel·lació d’artistes que tot i morir joves han deixat al darrere una obra descomunal. Giacomo Leopardi, a més de ser un dels poetes moderns més fonamentals,...

El claroscuro de la conciencia

No es infrecuente que un actor irrumpa decisivamente en un momento de nuestra vida. Menos frecuente es que lo haga, con fuerza, dos veces. Es el caso, para mí, de Robert Louis Stevenson, que me dejó...

El vértigo de la posesión

Casi todos los textos de Albert Camus siguen siendo impresionantes en la actualidad. Aunque perteneció profundamente a su tiempo el escritor francés tuvo el talento y la fuerza necesarios para trascender su...

El clarobscur de la consciència

No és infreqüent que un autor irrompi decisivament en un moment de la nostra vida. Menys freqüent és que ho faci, amb força, dues vegades. És el cas, per a mi, de Robert Louis Stevenson, que em va deixar...

El vertigen de la possessió

G airebé tots els textos d’Albert Camus continuen sent impressionants en l’actualitat. Encara que va pertànyer profundament al seu temps, l’escriptor francès va tenir el talent i la força necessaris per...

Un educador de la imaginació

Per sobre de la resta de coses d’un autor n’aprecio dos: la seva qualitat i que hagi aparegut al moment just. La qualitat depèn de la seva excel·lència literària, aquella que ens fa tornar una vegada i una...

La música de las estrellas

Es frecuente que un arte evoque a otro y trate de expresar lo que se está expresando por otros medios. La pintura ha evocado a la literatura, la música a la arquitectura, la escultura a la danza. En la...

La música de Les estrelles

É s freqüent que un art n’evoqui un altre i miri d’expressar el que s’està expressant per altres mitjans. La pintura ha evocat la literatura; la música, l’arquitectura; l’escultura, la dansa. En la història...

El origen de la rebeldía

Dicen en Sicilia que Esquilo murió por el impacto del caparazón de una tortuga que le cayó en la cabeza. Es una vieja leyenda originada en la propia Antigüedad: un águila que había capturado una tortuga la...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Següent >