image-alt

RAMIN JAHANBEGLOO

Cataluña y la revolución de los valores

Hace pocos meses la Universitat Autònoma me invitó a Barcelona para hacer varias conferencias sobre democracia, paz y no violencia. En un acto que compartí con la doctora Cristina Narbona, del Partido...

Catalonia and the revolution of values

Few months ago I was invited to Barcelona by the Autonoma University to give several lectures on democracy, peace and nonviolence. In a panel that I shared with Dr. Cristina Narbona,  from the...

Catalunya i la revolució dels valors

Fa pocs mesos la Universitat Autònoma em va convidar a Barcelona per fer diverses conferències sobre democràcia, pau i no-violència. En un acte que vaig compartir amb la doctora Cristina Narbona, del Partit...

Homenatge a Catalunya: l’obligació de desobeir

Fa vuitanta anys a la Rambla de Barcelona hi van ressonar els trets. Una gran part del que va passar als carrers de la ciutat durant aquells dies va ser descrit pel famós periodista, assagista i escriptor...