Imatges del món: de Mèxic a França

El 2017 en 50 imatges