Imatges del món: Del Japó a Xile

El 2017 en 50 imatges