La mobilització d'ahir i d'avui en imatges

El 2017 en 50 imatges