Alvaro Insenser, Roger Vendrell i Iliamite Bonfil, autors de les propostes guanyadores, observant el procés de reciclatge de les armilles.
Ilias Pistak , de Lesbos Solidarity i Alfred Bosch, de l'àrea de cooperació internacionsl da la AMB, al camp de Pikpa, a Lesbos.
L'espai de 'work shop' on es finalitza el procés de transformació de les armilles.
Diferents boses realitzades a partir de armilles reciclades, al Mosaic Cultural centre de Mitilene, Lesbos.
Els milers d'armilles acumulades.
Lesbos solidarity selecciona les armilles en bon estat pel reciclatge.