Rendició de comptes
Gent  /  Monarquies 15/08/2023

La família reial publica els seus comptes: en què s'han gastat els 8,4 milions d'euros de la partida?

El balanç del 2022 ha estat positiu, amb 273.643 euros estalviats que fan arribar als 6,05 milions d'euros el saldo

3 min
Letícia i Felip Vi surten de l'ambaixada espanyola a Londres en direcció a Westminster per a la coronació de Carles III

BarcelonaCom totes les empreses, una vegada es travessa la frontera del 31 de juliol s'obren les portes a presentar els exercicis de comptes de l'any anterior. Així doncs, aquest dilluns la casa reial espanyola ha publicat l'execució del pressupost de 2022, que compta amb una partida anual de 8.431.150 euros procedents de les arques públiques i que el rei pot administrar lliurement tal com s'estipula a la Constitució espanyola. Tot i que la quantitat és la mateixa que l'any passat, la despesa, inversió i estalvi s'han gestionat de forma diferent.

Per a alegria dels Borbons, el balanç de 2022 ha estat positiu. El saldo dels comptes de la Casa del Rei arriba als 6,05 milions d'euros, una xifra que ha augmentat substancialment tenint en compte que durant l'exercici de l'any anterior van poder estalviar 273.643 euros, segons les dades auditades per la Intervenció General de l'Estat. De tot el saldo disponible, 5,3 milions es troben dipositats en entitats financeres, concretament, 631.363 euros estan al Banc d'Espanya i 91.159 euros més els tenen en caixa.

Els comptes de la família reial

Felip VI

258.927

Total família reial:

517.854 €

Pressupost de

la casa reial 2023

8.431.150 €

Letícia

142.402

Saldo de comptes

(estalvis totals)

Sofia

116.525

6.050.000 €

Personal

4.204.250

Altres

3.709.046

Felip VI

258.927

Total

família

reial:

517.854 €

Letícia

142.402

Sofia

116.525

Pressupost de

la casa reial 2023

8.431.150 €

Saldo de comptes

(estalvis totals)

6.050.000 €

Felip VI

258.927

Letícia

142.402

Sofia

116.525

Total família reial: 517.854 €

Pressupost de

la casa reial 2023

8.431.150 €

Saldo de comptes

(estalvis totals)

6.050.000 €

L'eficaç model d'estalvi de la casa reial s'ha distribuït de la següent manera: 4.204.250 euros al servei de personal –la partida pressupostària més elevada– i 517.854 euros per a retribucions a repartir entre els tres membres de la família reial amb dret a sou. Aquests són el rei Felip, amb un salari de 258.927 euros, la reina Letícia, que cobra 142.402 euros, i la reina Sofia, que segueix cobrant un total de 116.525 euros –totes dues reines han vist pujar un 15% els seus ingressos des que Felip és rei–. Qui no ha cobrat res dels pressupostos oficials és l'emèrit, que a partir del 2020 es va quedar sense assignació anual arran dels seus escàndols financers i que, a més, va prendre la decisió d'anar a viure a Abu Dhabi. Tampoc reben un sou les dues filles dels reis, la princesa Elionor i la infanta Sofia, en aquest cas pel fet de ser menors d'edat.

Aquestes retribucions estan marcades per la llei de Pressupostos General, de manera que els salaris varien en funció al percentatge acordat pels funcionaris públics i alts càrrecs del Govern. Així doncs, en el pressupost de 2023 està previst que la Corona espanyola augmenti els seus sous un 2,5%, un augment que no s'ha vist reflectit en aquesta rendició de comptes, ja que és de l'exercici de l'any 2022. El que també està previst per als pressupostos d'aquest any és un augment del 63,5% —de 370.000 euros a 605.000— en atencions protocol·làries i representatives, i un augment de la partida de viatges i allotjament d'un 92,3% —de 26.000 a 50.000 euros—. Aquesta variació s'explica per l'"important increment de l'activitat institucional", que "es compensa" amb una reducció de l'assessoria i treballs TIC, tal com s'explica en el mateix document pressupostari.

Per altra banda, la casa reial segueix tenint deutes amb diferents creditors, una suma total que s'enfila als 764.9309,41 euros i, paral·lelament, està pendent de cobrar 133.691,48 euros. Totes aquestes dades no sempre han estat igual de transparents, va ser Felip VI qui a partir del 2015 va decidir fer un exercici de rendició de comptes i publicar a la web del Palau de la Zarzuela els moviments monetaris de la monarquia espanyola.

Les despeses que no s'inclouen en les partides pressupostàries de la Casa Reial

A diferència d'altres monarquies, com ara la britànica, la publicació de l'exercici de comptes de la Corona espanyola no inclou les despeses que genera i de les quals es fa càrrec l'Estat a partir, també, dels impostos dels ciutadans. Aquesta partida pressupostària va a càrrec dels departaments d'Interior, Exterior, Defensa, Presidència i Hisenda i, per tant, no va a càrrec dels 8,4 milions d'euros de la partida anual de la casa reial.

Tal com va expressar el govern espanyol l'any 2021 en pregunta parlamentària, el manteniment dels palaus i propietats de la Casa Reial el cobreix de manera "íntegra" el ministeri de Presidència, cosa que inclou els immobles del Palau de la Zarzuela, del Prado, d'Aranjuez i d'Oriente, entre molts altres. El cost d'aquests béns de titularitat estatal representa una despesa total de 112,7 milions d'euros, segons les últimes dades disponibles, de l'any 2021. El ministeri d'Interior també paga la seguretat pròpia de la família reial. Mentre que el ministeri d'Exteriors es fa càrrec de la partida pressupostària dels viatges oficials a l'estranger, com les dietes, l'estada i la locomoció.

stats