Publicitat
Publicitat

La causalitat exigeix prova, a diferència de la propaganda

L'execució, extraterritorial i extrajudicial, de Bin Laden va permetre al president Barack Obama tancar la "guerra global contra el terror" declarada pel president Bush i, literalment, impossible de guanyar. Trobar Bin Laden i executar-lo va permetre, en paral·lel a les decisions sobre la retirada de l'Iraq i l'Afganistan, acabar la "fase de guerra" contra un enemic, Al-Qaida, sense localització territorial precisa. Ara fa un any, en coincidir la notícia amb la revolta als països àrabs i amb el derrocament dels dictadors a Tunísia i Egipte, molts analistes sostingueren que les revoltes àrabs havien mostrat que simbòlicament Al-Qaida i Bin Laden ja havien mort, en ser irrellevants per a la majoria de les poblacions i societats àrabs.

Un any més tard, el balanç mostra dues coses clares. Primer, que Bin Laden ha estat força oblidat, almenys aparentment. Segon, que, una dècada després, la lluita d'Occident contra el terrorisme ha canviat radicalment, en quantitat i qualitat. Avui, el fonament que pot generar, i sobretot legitimar, accions terroristes que es reclamin de l'islam, rau sobretot en la situació socioeconòmica i política de la comunitat musulmana als països occidentals, no en la situació al món àrab.

Alguns analistes insinuen, però, vincles entre els resultats electorals que mostren l'auge de l'islam polític i el terrorisme. De fet, n'hi ha que suggereixen que la mort de Bin Laden i els bons resultats electorals de partits islamistes tenen algun vincle causal. Alguns han anat més enllà i, relacionant els dos fenòmens, han cridat a fer noves polítiques antiterroristes i a bastir una política de contenció de l'islam polític, amb mitjans fins i tot il·legals. Simple propaganda.

Fer cas a les crides seria un greu error. Primer, per raons intel·lectuals: la relació causal entre dos fenòmens exigeix prova específica, no simples coincidències temporals, que poden ser casuals. No s'ha demostrat cap causalitat. Segon, perquè tornaria a justificar actuacions basades en la idea d'excepcionalitat del món àrab o de l' islam, que ha permès donar suport a dictadors i a violacions de drets humans en nom de l'estabilitat. Les diverses formes de terrorisme requereixen instruments de prevenció diversos i focalitzats, que prestin atenció als símptomes, però sobretot a les causes profundes. En aquest terreny, democràcia, desenvolupament i cooperació sincera són i seran vitals.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT