No cal el vistiplau de tots els estats per establir acords amb països de fora de la Unió

La Unió Europea negocia l'establiment d'una associació de lliure comerç amb Kosovo. D'acord amb el que estipula el Tractat de Lisboa és la Comissió Europea, i no els diferents estats, l'encarregada de dur a terme les negociacions