Els migrants de l''Aquarius' tindran un permís d'estada de tres mesos, però no es descarta que una part vagin als CIE

Transcorregut el termini, els que no compleixin cap requisit per poder residir seran expulsats

Els 629 migrants rescatats per l''Aquarius' i que viatgen cap a València entraran al país convidats pel govern espanyol per raons humanitàries i tindran un permís inicial d'estada de 90 dies, segons han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de l'operatiu. No obstant això, no es descarta que un cop identificats, alguns d'ells siguin traslladats a centres d'internament per a estrangers (CIE) per ser retornats, en el cas, per exemple, que tinguin antecedents penals o prohibida l'entrada al territori. Amb tot, les mateixes fonts expliquen que el fet de ser a l''Aquarius' ja es considera una circumstància especial per a tots ells, independentment de la seva nacionalitat o història personal. 

Una vegada arribin a Espanya, els migrants seran identificats i ubicats en espais d'acollida d'ONGs i ajuntaments, llevat dels que siguin internats als CIE. Passat aquest període inicial de tres mesos, en els casos dels migrants que no compleixin cap requisit per poder residir a Espanya, s'obriran els procediments corresponents per ser expulsats.

Durant aquests noranta dies, s'estudiarà cada cas i els ciutadans que siguin acceptats com a sol·licitants d'asil podran ser subjectes de protecció internacional (refugiats) o protecció subsidiària (fugits de conflictes). En cas que no puguin ser acollits pel sistema d'asil, es pot plantejar un permís de residència per raons humanitàries.

Base legal

Segons les fonts consultades, el procediment adoptat està recollit en el Codi de Fronteres Schengen, que permet als estats membre, per raons excepcionals de caràcter humanitari, interès nacional o compromís internacional, autoritzar l'entrada al seu territori de persones tot i que no reuneixin els requisits d'entrada.

Així mateix, la mesura està recollida a la llei d'estrangeria, que en l'article 25.4 assenyala que "es podrà autoritzar l'entrada a Espanya dels estrangers que no reuneixin els requisits establerts [...] quan hi hagi raons excepcionals d'índole humanitària, interès públic o compliment de compromisos adquirits per Espanya". 

L'article 31.3 afegeix que l'administració pot concedir una autorització de residència temporal per situació d'arrelament, així com per raons humanitàries, de col·laboració amb la justícia o altres circumstàncies excepcionals.

Addicionalment, l'article 36 del reglament d'estrangeria concreta que, excepcionalment, i sempre que hi hagi motius humanitaris, d'interès públic o obligacions internacionals, el titular del ministeri de l'Interior o el titular del ministeri de Treball i Immigració podran autoritzar l'estada en territori espanyol, per a un màxim de tres mesos en un període de sis, als estrangers que hagin entrat amb documentació defectuosa o sense, o per llocs no habilitats a aquest efecte.

Més continguts de