DIETARI VV

15/12: Qui ha perdut

EN UNS MOMENTS de lideratges polítics de poc gruix i d’esquerdament de moltes certeses ideològiques, les eleccions no es guanyen, es perden. Als Estats Units, estic convençut que les eleccions no les va guanyar Trump, sinó que les va perdre Hillary Clinton. I ara al Regne Unit diria que, més que guanyar Boris Johnson, ha perdut rotundament Jeremy Corbyn. No he sentit gaires elogis entusiastes d’aquests guanyadors extravagants, ni tan sols entre el seus votants. En canvi, he sentit desqualificacions molt dures de Clinton i Corbyn precisament entre els qui figura que els havien de votar. No ben bé pel mateix, però gairebé: un i altre van treure la bateria de certeses de l’esquerra clàssica -més tova a Amèrica, més dura al Regen Unit- pensant-se que aquestes idees encara tenien l’hegemonia intel·lectual i els beneficis de la superioritat moral. I no. A partir d’aquest error de diagnòstic, a Hillary Clinton la va fer perdre la supèrbia intel·lectual. I a Corbyn l’obsolescència de les velles fórmules, i més quan estan tacades per sospites d’intolerància. Dediquem molta estona a analitzar qui ha guanyat les eleccions i per què. N’hauríem de dedicar més a veure qui les ha perdut. I per què. Espanya i Catalunya incloses.