Wikileaks detecta el valor de la sang

Amb la publicació de documents confidencials del govern dels Estats Units per part de Wikileaks, ha saltat a l'opinió publica que els Laboratoris Grifols son "estratègics" perquè elaboren immunoglobulines purificades a partir del plasma humà. Res estrany, però sí significatiu. De fet, Wikileaks ha posat de manifest una qüestió que no per òbvia és menys important. En realitat, des de fa molt temps sabem que la sang, els seus components i derivats són estratègics o de vital importància per a la societat.

Des de la Guerra Civil Espanyola, a partir de l'aportació del doctor Duran i Jordà, la disponibilitat de sang a prop del camp de batalla ha estat fonamental per salvar la vida de molts ferits. Mes tard, l'any 1940, el doctor Cohn va purificar albúmina humana procedent del plasma per ser administrada als ferits de la Segona Guerra Mundial. Aquesta opció facilitava extraordinàriament la disponibilitat d'un recurs terapèutic al front de guerra. Però en situacions de pau, la transfusió sanguínia també ha esdevingut d'una importància extraordinària per a la vida de molts malalts. Directament ha permès la curació de malalties i ha facilitat l'aplicació de tractaments complexos, com la quimioteràpia o els trasplantaments d'òrgans, que han millorat radicalment el pronòstic de nombroses patologies.

Disposem de dades que són prou reveladores de la transcendència de la transfusió de components sanguinis. A Catalunya, en un any s'administren 267.400 concentrats d'hematies, 33.600 concentrats de plaquetes i 44.000 unitats de plasma. És a dir, diàriament es transfonen 1.000 productes sanguinis als malalts ingressats als hospitals i clíniques del país.

També sabem que el 55% dels concentrats d'hematies es destinen a persones de més de 70 anys i, en conseqüència, cal esperar un increment de les necessitats de manera paral·lela a l'envelliment de la població. Però, a més a més, anualment es consumeixen més d'1,2 milions de grams d'albúmina i mes de 300.000 grams d'immunoglobulines. Aquests darrers productes són proteïnes purificades, en indústries com Laboratoris Grifols, a partir del plasma humà. Veient la magnitud d'aquestes xifres, ens adonem que la transfusió de sang és un recurs estratègic, transcendent o d'importància vital.

Tot això és possible gràcies a les associacions de voluntaris, les institucions, els bancs de sang i els laboratoris però, per sobre de tot, gràcies als donants de sang. Gràcies a les persones que tenen bona salut i que fan l'esforç de donar sang amb la finalitat que altres que estan malaltes la recuperin. La tecnologia actual permet que a partir de cada donació de sang obtinguem tres productes diferents: concentrats d'hematies, concentrats de plaquetes i plasma.

Els concentrats d'hematies s'administren als malalts amb anèmia severa que no poden millorar amb altres tractaments mes senzills. Els concentrats de plaquetes estan indicats en els malalts que en tenen dèficit i que presenten una hemorràgia greu o tenen el risc de presentar-la. El plasma pot ser administrat directament als malalts o pot ser tractat per obtenir de manera purificada proteïnes com les immunoglobulines i l'albúmina. En conseqüència, cada donació de sang pot beneficiar diversos malalts amb necessitats diferents.

La transfusió de sang és un tractament que es basa fonamentalment en la participació de la població sana: aquí radica l'excepcionalitat de la donació i la transfusió. Però cal que, malgrat que la donació es un fet extraordinari, ateses la seves conseqüències molt positives, es converteixi en un fet normal, instal·lat en els nostres hàbits, que formi part dels nostres deures cívics. Deure cívic necessari perquè els malalts exerceixin el seu dret a rebre una transfusió si la necessiten per curar-se.

Es per això que des del banc de sang diem i repetim: "Amb una vegada no n'hi ha prou, vine a donar sang".

Més continguts de