ABANSD’ARA

El año (1908)

De l’article de Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911) a La Lectura. Revista de Ciencias y Artes (I-1908), periòdic mensual editat a Madrid i afí a la Institución Libre de la Enseñanza. Maragall va col·laborar a la premsa madrilenya a partir del 1904, després de deixar la redacció del Diario de Barcelona, on havia mantingut una columna habitual durant deu anys.