ABANSD’ARA

Amb el cap ben alt

De l’article de Pere Coromines (Barcelona, 1870 - Buenos Aires, 1939) a El Poble Català (13-II-1914), triat a partir d’una observació escaient del professor i escriptor Josep Varela i Serra. En les eleccions del març de 1914, Coromines -republicà federal i catalanista- va sortir elegit, però la seva coalició amb els lerrouxistes no va desbancar la Lliga de Cambó.