DIETARIVV

19/01: Els fills a la bombolla

Vox promou a Múrcia un “pin patern” segons el qual els pares poden decidir a quines activitats escolars no van els seus fills per raons ideològiques, morals o religioses. És un mal precedent. La diferència entre una societat i una pila magmàtica de cases és que en una societat hi ha una plaça. És a dir, hi ha un espai de coses compartides: normes, valors, lleis, llengua. I després, cadascú a casa seva és lliure per tenir coses que no són necessàriament compartides. Si en una societat tot fos compartit, tindríem un projecte totalitari. Si no hi hagués res compartit, no tindríem una societat, sinó un conjunt de bombolles impermeables. La modernitat occidental ha decidit que l’escola és a la plaça pública, no a la bombolla. Que és a l’espai compartit. I després cadascú a casa seva ja trametrà la visió del món que vulgui, a partir d’aquesta formació i informació compartides. Quan fa un temps alguns pares es negaven a permetre que les seves filles fessin gimnàstica o música per raons religioses, estaven intentant dur els seus fills a la bombolla. Si els creacionistes no volen que els seus fills escoltin a escola les teories evolucionistes, els mantenen a la bombolla. Vox a Múrcia fa el mateix: aposta per la bombolla, contra la plaça.