29/12/2015

30/12: Sense la qüestió catalana, m’agradaria un pacte PP-PSOE

1 min

Si no hi hagués la qüestió catalana, si fóssim a Alemanya, una gran coalició entre la socialdemocràcia i la democràcia cristiana (i també els liberals) em semblaria prou bé. Perquè estic a favor de reforçar els espais de centre. L’Europa de la postguerra i el seu estat del benestar els van construir socialdemòcrates, conservadors i liberals reforçant aquest espai. Després d’uns anys trenta explosius, en què el centre es va buidar i tot es va concentrar en els extrems totalitaris, la reconstrucció d’Europa la va fer un centre democràtic ampli. Ara hi ha riscos d’una nova explosió i és bo falcar els espais centrals. Però el cas espanyol presenta pegues. Una, que la dreta espanyola té components tardofranquistes aliens a la tradició del conservadorisme democràtic. Dues, que el PSOE no sap ben bé què és. I tres, la qüestió catalana. Una gran coalició entre PSOE i PP no seria reforçar el centre contra els extrems, perquè en la qüestió catalana tots dos estan situats lluny del centre, a l’extrem. Un extrem que no assumeix les urnes com a mètode d’arbitratge. Que no entén el valor de la negociació. El que a Europa seria una aposta pel centre, a Espanya seria la renúncia al centre.