Publicitat
Publicitat

L' EDITORIAL

El futur de l'energia eòlica

Bufa! Deu anys ha trigat el parc eòlic Barbers, a Ascó, a obtenir tots els permisos per poder arrencar. Són massa anys, per a un parc eòlic i per a qualsevol cosa. No podem permetre'ns respostes tan lentes a un problema tan greu com l'energètic. La reacció d'Alemanya a la crisi nuclear de Fukushima ha estat ràpida i contundent. A Catalunya encara ni tan sols s'ha fet un debat públic seriós sobre els pros i contres de seguir amb una dependència alta de l'energia nuclear -actualment entorn del 50%- o apostar per altres fonts -les dites energies netes només suposen el 18%-. És veritat que totes les opcions comporten algun tipus de peatge, inclosa l'eòlica, que arreu del territori aixeca rebuig pel seu impacte paisatgístic. Però és tracta de definir prioritats i mals menors, d'avaluar costos econòmics i ambientals. I de pensar a llarg termini.

Riure, malgrat tot

Més continguts de